lördag, mars 2, 2024

Utrikes

Ett nytt kommunistiskt parti har bildats i Kanada

Efter flera års förberedelser har att nytt maoistiskt parti bildats i Kanada, ”Kanadas (nya) Kommunistiska Parti”, med den engelska förkortningen (N)CPC. Partiet håller, helt riktigt...

Viktigt uttalande från Filippinernas Kommunistiska Partis centralkommitté

Den 26 december publicerades Filippinernas Kommunistiska Partis centralkommittés uttalande ”Korrigera felen och stärk partiet! Ena och led det filippinska folkets breda massor i kampen...

Revolutionära Kommunistiska Förbundet har bildats i Norge

Revolutionära Kommunistiska Förbundet (Revolusjonært Kommunistisk Forbund) i Norge har hållit sitt första landsmöte hösten 2023. ”Fram till landsmötet var organisationens fullständiga namn ’Revolusjonære Kommunister (maoistiske...

Uttalande från Indiens kommunistiska parti (maoisterna) om Palestina

Centralkommittén 18 oktober 2023 Leve den aldrig tidigare skådade attacken från HAMAS, det oundvikliga resultatet av Israels ockupation och strävanden från Palestinas befrielserörelse! Stoppa de kontinuerliga brutala...

En transkvinna i revolutionen

Publicerad i Ang Bayan, 21 juni, 2023 I mer än ett år nu har Ka Daisy, en transkvinna, tjänstgjort som röd krigare på heltid. Hon...

Stöd Palestinas befrielse, slå tillbaka USA:s imperialistiska plan

Den senaste tidens Hamasledda väpnade motstånd mot Israels fascistiska ockupationsstyrkor har av USA och dess allierade till stor del framställts som en "oprovocerad attack...