måndag, april 15, 2024

Det Afghanska revolutionära kvinnoförbundet

Afghan Revolutionary Women’s Association( Afghanska revolutionära kvinnoförbundet), RAWA är en organisation med hemvist i själva Afghanistan, med medlemmar som i stället för att fly i exil fortsätter att bedriva underjordisk humanitär verksamhet med mat och hälsovård till flyktingar, skolgång för kvinnor och flickor samt politiskt arbete, kamp för demokrati och kamp mot imperialismen.

Organisationen bedriver ett omfattande upplysningsarbete även utanför Afghanistan. Den har en omfattande webbsida http://www.rawa.org och finns på olika sociala media samt på Youtube, https://www.youtube.com/@rawa77 med ett åttiotal videofilmer. Rawa ger ut pamfletter och böcker och ett flertal talarturnéer har arrangerats i Europa bl.a. I Sverige har dock organisationen hittills inte uppmärksammats mycket, om överhuvudtaget.

RAWA grundades 1977 i Kabul, Afghanistan, som en oberoende politisk och social organisation för afghanska kvinnor som kämpar för mänskliga rättigheter och social rättvisa i Afghanistan. Grundarna var ett antal afghanska kvinnliga intellektuella under ledning av Meena Keshwar Kamal, som 1987 mördades i Quetta, Pakistan, av afghanska agenter från dåvarande KGB.
RAWA:s mål var att engagera ett ökande antal afghanska kvinnor i sociala och politiska aktiviteter som syftade till att ge kvinnor mänskliga rättigheter och bidra till kampen för att upprätta en regering baserad på demokratiska och sekulära värderingar (inte i antireligiös mening, utan snarare för att separera religion och politik) i Afghanistan. Trots den kvävande politiska atmosfären blev RAWA mycket snart involverat i omfattande verksamhet på olika sociopolitiska områden, däribland utbildning, hälsovård och politisk agitation.

Detta förklarar deras extraordinära överlevnadsförmåga under mer än 45 års tid. Organisationen har verkat under Sovjetisk invasion, under talibanernas första välde, under kriget mot USA-imperialismens invasion och nu under talibanernas andra skräckvälde.

RAWA visar att endast en solid, välorganiserad, ståndaktig och underjordisk organisation kan garantera en revolutionär rörelses överlevnad och hopp på lång sikt, under sådana förhållande.

Meena, RAWA:s grundare, var en anti-imperialistisk revolutionär som motsatte sig invasionen av sitt land av Sovjetunionen 1978. Hon var också en feministisk aktivist som vägrade att kompromissa om kvinnors rättigheter för att göra överenskommelser med de olika fundamentalistiska miliserna, som hade tagit kontroll över motståndet tack vare USA: s och Pakistans vapenleveranser under den socialimperialistiska invasionen.

I och med den sovjetiska ockupationen av Afghanistan i december 1979 blev RAWA direkt inblandat i motståndskriget. Trots fasorna och det politiska förtrycket växte RAWA:s attraktionskraft och inflytande under åren av sovjetisk ockupation och ett växande antal RAWA-aktivister skickades för att arbeta bland flyktingkvinnor i Pakistan. I syfte att tillgodose de omedelbara behoven hos flyktingkvinnor och flyktingbarn upprättade RAWA skolor med elevhem för pojkar och flickor, ett sjukhus för afghanska flyktingkvinnor och flyktingbarn i Quetta, Pakistan med mobila grupper. Dessutom anordnade organisationen kurser för sjuksköterskor, kurser för att utrota analfabetismen och yrkesutbildningskurser för kvinnor.

RAWA är en feministisk organisation som samlar kvinnor på en radikal, sekulär antifundamentalistisk, revolutionär och antiimperialistisk grund. De omedelbara målet är ett fritt, sekulärt och demokratiskt Afghanistan, fritt från fundamentalism och imperialistisk dominans och interventioner.

Den utländska imperialistiska inblandningen gav upphov till det nationalistiska motståndet från de fundamentalistiska feodala krigsherrarna som senare ledde till skapandet av talibanerna, som omedelbart korrumperades av det massiva stödet från USA som ett led i konkurrensen på den imperialistiska världsarenan med Sovjetunionen. Det var imperialismen som födde fundamentalismen.

USA:s “krig mot terrorismen” avlägsnade talibanregimen från makten i oktober 2001, men det avlägsnade inte den religiösa fundamentalism som är den främsta orsaken till kvinnornas elände. Genom att återinsätta krigsherrarna vid makten i Afghanistan ersatte den amerikanska administrationen i själva verket en fundamentalistisk regim med en annan. Den amerikanska regeringen förlitade sig mest på den norra alliansens kriminella ledare, som är lika brutala och kvinnofientliga som talibanerna. Detta var en av orsakerna till att USA förlorade det 20 år långa kriget mot talibanerna. Som alla imperialister och andra reaktionärer förstår man inte att förtryck föder motstånd. Man missräknade sig totalt på det afghanska folkets motstånd mot deras imperialistiska invasion.

Så länge fundamentalister existerar som en militär och politisk kraft i Afghanistan kommer problemen inte att lösas. I dag är RAWA:s uppdrag för kvinnors rättigheter långt ifrån över och de arbetar hårt för att upprätta ett oberoende, fritt, demokratiskt och sekulärt Afghanistan.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Captcha loading...