Varför ny organisation?

Det saknas i Sverige idag ett revolutionärt parti som anknyter till den revolutionära teoribildning som påbörjades med Marx/Engels, och som framför allt vidareutvecklades av Lenin och Mao Zedong. Vi tror inte på att de existerande partierna som påstår sig stå på ”vänsterskalan” har en revolutionär grundpolitik som kan avskaffa kapitalismen. Det huvudsakliga problemet är att dessa partier är revisionistiska, d.v.s. reviderar en revolutionär huvudlinje i det ena eller andra avseendet och avvisar i handling eller i sin politik nödvändigheten av en socialistisk revolution och ett långvarigt arbete bland arbetarklassen för att kämpa för deras intressen och vinna deras förtroende.

Kommunistiska Arbetarföreningen har en anti-sekteristisk politik och är villigt att samarbeta med andra organisationer på rätt grundval, samtidigt som föreningen behåller sin självständiga linje och kritik.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet är det största partiet som påstår sig vara ”socialistiskt”. Detta är givetvis en lögn eftersom Vänsterpartiet är idag endast ett vänstersocialdemokratiskt, anti-kommunistiskt parti. Vänsterpartiet och dess ungdomsförbund, Ung Vänster, poserar som socialister, ibland även som kommunister, för att lura in progressiva personer som de sedan passiviserar genom vänstersocialdemokratisk politik. Vänsterpartiet bedriver endast kamp inom de parlamentariska församlingarna, oftast som direkt stödparti till Socialdemokraterna, och bekämpar på sin höjd det kapitalistiska systemets yttringar. Vänsterpartiet har för länge sedan upphört med att försöka utlösa och leda klasskampen. Vänsterpartiet bedriver ingen revolutionär politik och dess praktik bidrar i själva verket till att befästa det kapitalistiska systemet.

Polemik mot Vänsterpartiet:
> Vad vill Vänsterpartiet i det kommande riksdagsvalet?

Kommunistiska partiet

Kommunistiska partiet (KP) eller Kommunisterna, bildades ursprungligen som KFML(r) 1970 och har sedan dess ständigt vacklat mellan vänster- och högeravvikelser. KP påstår sig ha ”gjort upp med maoismen”, när partiet egentligen närmade sig Chrustjov-revisionismen som omvandlade Sovjetunionen från ett socialistiskt land till ett statskapitalistiskt land under ledning av ett korrupt byråkratborgerskap. KP är ett parti i total ideologisk degenerering, vilket observerades när olika nyfascistiska lokalpartier splittrades från partiet 2018. Detta är ett resultat av KP:s ideologiska förruttnelse, låga medlemskrav och låg ideologisk skolning. Dessutom har KP ett öppet medlemskap och serverar sina medlemmar på silverfat till kommunismens fiender. Ett revolutionärt parti måste skydda sina medlemmars identitet om partiet illegaliseras, samtidigt som ett fåtal är öppna representanter.

Polemik mot Kommunistiska Partiet:
> Vad var KPML(r):s uppgörelse med maoismen värd?
> En kommentar till Anders Carlssons uppgörelse med maoismen

Sveriges Kommunistiska Parti

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP), tidigare Arbetarpartiet Kommunisterna (AkP) 1977-1995, är ett revisionistiskt parti som anser att den fredliga vägen mot socialismen kan uppnås, d.v.s. att arbetarklassen kan rösta bort kapitalismen. Denna strategi tillämpades av Allende-regeringen i Chile 1973 och slutade i fullständig katastrof. SKP/ApK har sina ideologiska rötter i Chrusjtjov-revisionismen och SKP/ApK stödde det imperialistiska Sovjetunionen som invaderade Afghanistan och Tjeckoslovakien, och använder än idag den socialistiska etiketten för att skönmåla den f.d. sovjetiska statskapitalismen.

Polemik mot SKP/ApK:
> Mycket förvirrat om Maos ”Om motsättningar”
> Andreas Sörensens kritik av maoismen är rakt igenom opportunistisk
> Motsättningarna inom det imperialistiska lägret är absoluta – enheten bara tillfällig och relativ

Kommunistiska Föreningen

Kommunistiska Föreningen är en ”vänster”-revisionistisk organisation. Samtidigt som revisionismen kan vara ”höger”, nämligen förkastandet av revolutionens nödvändighet, kan revisionismen också uppstå från ”vänster”, d.v.s. ultraradikala teorier som poserar som revolutionära, men egentligen förkastar det mödosamma arbete bland massorna som ett parti måste bedriva för att vinna deras förtroende för genomförandet av en revolution. Därmed blir resultatet äventyrspolitik: en snäv partigrupp som agerar utan arbetarklassens stöd och ger sig ut i våghalsiga aktioner och plakatpolitik.

Efter konferensen i november 2022 antog Kommunistiska Föreningen gonzalismen som sin vägledande ideologi, varpå Kommunistiska Arbetarföreningen bildades för att upprätthålla en revolutionär politik. Gonzalismen förfalskar maoismens ståndpunkter utifrån revisionistiska teorier som formulerats av Perus Kommunistiska Parti ordförande Gonzalo. Kommunistiska Föreningen är idag en gonzalistisk, frasradikal förening som förkastar masslinjen och förespråkar äventyrspolitik.

Polemik mot Kommunistiska Föreningen:
> Gonzalism: en ”vänster”-revisionistisk avvikelse
> Ingen kompromiss om principer – enhet på marxismen-leninismen-maoismens grund
> En gonzalistisk riktning har tagit över Kommunistiska Föreningen

Kommunistiska Arbetarföreningens Nyhetsbrev