torsdag, maj 23, 2024

Uttalande från Indiens kommunistiska parti (maoisterna) om Palestina

Centralkommittén

18 oktober 2023

Leve den aldrig tidigare skådade attacken från HAMAS, det oundvikliga resultatet av Israels ockupation och strävanden från Palestinas befrielserörelse!

Stoppa de kontinuerliga brutala flygattackerna mot Gaza från Israel, den amerikanska imperialismens marionettbosättare!

Fördöm allvarligt den pro-israeliska ståndpunkten hos Modis brahmaniska hindunationalistiska fascistiska indiska regering!

CPI:s (maoisterna) centralkommitté hyllar de 7:e oktobers oöverträffade raketattacker mot Israel av HAMAS, det oundvikliga resultatet av Israels ockupation av Palestina och det palestinska folkets strävanden efter deras befrielse. Under förevändning av HAMAS attack angrep den ökända israeliska krigsmakten (IDF) Gaza från alla håll och blockerade tillförseln av mat, elektricitet, bränsle och till och med medicinförråd, vilket resulterade i en allvarlig humanitär kris. Kontinuerliga flygattacker utförs mot Gaza sedan den 7 oktober, där tusentals människor har dödats och många fler tusentals lemlästats. En miljon människor hade redan fördrivits från sina hem. Enligt de rapporter som publicerats, planerar Israel för en ännu större offensiv mot det palestinska folket.

Vårt parti fördömer och kräver på det bestämdaste att de brutala flygattackerna på Gaza sedan de senaste tre dagarna från Israel, marionettstaten och en utpost för USA-imperialismen i Mellanöstern , stoppas.

USA-imperialismen fördömde inte bara HAMAS:s attack som terroristisk, den 7 oktober utan tillkännagav också omedelbart militär hjälp och började inom nolltid skicka vapen, och annan militär utrustning till Israel, dess illasinnade attackhund. USA, Storbritannien, Tyskland och Italien tog ett gemensamt uttalande till stöd för Israel. Denna avskyvärda handling av imperialister måste fördömas från alla möjliga hörn av världen. Indiens premiärminister Modi, som följde sina imperialistiska mästare i hälarna, särskilt USA, uttryckte skamlöst solidaritet med Israel. Vi motsätter oss starkt Modis brahmaniska hindunationalistiska fascistiska indiska regerings pro-israeliska attityd.

Vårt parti anser att USA-imperialismen och det sionistiska Israel är ansvariga för det nuvarande orättfärdiga kriget från Israel och rättfärdiga motståndet från HAMAS, vilket resulterar i att människor förlorar liv på båda sidor, men att det palestinska folket lider stora offer och förstörelse. Israel måste omedelbart stoppa attackerna mot Gaza och få gisslan frigiven på ett säkert sätt av HAMAS.

Det är välkänt för världen att staten Israel bosattes av imperialister, särskilt av USA och Storbritannien för att tjäna deras intressen 1948 under förevändning att etablera ett hemland för judar i Palestina. Detta erkänns också av FN, som också är under kontroll av USA och dess allierade. Sedan dess har det inte funnits någon verklig fred för palestinierna. Israel är engagerat i krig med araberna och har kontinuerligt ockuperat palestinska territorier tills nu. Palestinierna har fört kamp med israelerna sedan dess för sin befrielse under olika fanor och ledarskapskrafter, från representanter för vänster till islamiska krafter, feodala krafter och nationella borgerskap. De har drabbats av motgångar, ledares förräderi, men återhämtat sig kämpar igen.

Det är kristallklart att verklig rättvisa och fred för palestinierna kommer att vara möjlig endast när staten Israel förstörs och det enda landet Palestina, det demokratiska sekulära Palestina, är etablerat där hela det palestinska folket inklusive judar skulle kunna leva tillsammans med lika rättigheter och njuta av sann befrielse. Eftersom Israel är USA-imperialismens viktigaste utpost i Mellanöstern och inte representerar “ett hem för judarna”, kommer detta inte att vara möjligt förrän imperialismen har störtats.

För detta måste Palestinas revolutionära massor föra ett utdraget folkkrig under ledning av arbetarklassens avantgarde vägledd av vetenskapen om marxism, leninism och maoism. Även om det tycks vara orealistiskt idag, i en tid präglad av imperialism och proletär revolution, kommer en dag att komma då det palestinska folkets kamp för befrielse säkerligen kommer att uppnå detta mål.

Vårt parti bekräftar det orubbliga stödet till det palestinska folkets befrielserörelses rättvisa sak.

Vår centralkommitté uppmanar alla marxist-leninistiska-maoistiska partier, vänsterkrafter, demokratiska och progressiva organisationer och människor, förtryckta nationaliteter över hela världen att stå fast i stödet till det palestinska folkets befrielserörelse.

Vårt centralkommitté uppmanar också framför allt till enighet för att besegra imperialismen och alla dess lakejer, så att allt förtryck och exploatering kan ryckas upp med rötterna och att målet att etablera socialismen-kommunismen kan uppnås.

Abhay

Talesman

Centralkommittén

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Captcha loading...