söndag, september 24, 2023

En kommentar till koranbränningarna

På senare tid har enskilda personer organiserat koranbränningar i Sverige, vilket lett till olika förvecklingar framför allt utomlands. Dels har Erdogan i Turkiet använt koranbränningarna som en förevändning för att förhindra att Sveriges medlemsansökan till NATO godkänns – dels har det lett till omfattande protester i den muslimska världen,...

Kommunistiska Arbetarföreningen ämnar ena kommunister runt om i landet för bildandet av ett revolutionärt kommunistiskt parti. Föreningen strävar att uppnå ett klasslöst, kommunistiskt samhälle genom en socialistisk revolution. Gå med i kampen för ett socialistiskt Sverige! Läs vårt program!

> Senaste nytt

Islam: Ideologi och verktyg för de exploaterande klasserna

 Nasreen Jazayerii, 2002 Inledning Följande artikel skrevs på uppdrag av ”A World To Win” för att undersöka islams roll som politisk kraft i dagens värld. Att hantera islam är bara en del av uppgiften för...

Arbetarbloggen: Vad händer på arbetet?

Arbetarbloggen – https://www.arbetarbloggen.se/om-oss/ – heter en ny blogg med rapporter från arbetsplatserna och noveller med tema från arbetslivet. En sådan blogg behövs naturligtvis med tanke på att skildringar av arbetarklassen liv och kamp är...

Händerna bort från Niger!

Uttalande från Revolutionära kommunister (RK) i Norge. Onsdagen den 26 juli avsattes Nigers president Mohamed Bazoum av presidentgardet. Två dagar senare meddelade general Abdourahamane Tchiani att han var landets nye president och att landet nu...

En kommentar till koranbränningarna

På senare tid har enskilda personer organiserat koranbränningar i Sverige, vilket lett till olika förvecklingar framför allt utomlands. Dels har Erdogan i Turkiet använt koranbränningarna som en förevändning för att förhindra att Sveriges medlemsansökan...

Korrigering: IKP (maoisterna):s ståndpunkt om bildandet av det Internationella kommunistiska förbundet (IKF)

När Two Lines Struggle i nr 2/2023 https://revolucionobrera.com/wp-content/uploads/2023/06/L2L-N2-Eng.pdf publicerade Indiens Kommunistiska Parti(maoisternas) ”The Stand of CPI (Maoist) on the formation of International Communist League (ICL)” i den första versionen hade nedanstående stycke fallit bort....

Filippinernas Kommunistiska Parti avvisar Marcos Jr:s “förrädiska erbjudande om amnesti”

Filippinernas kommunistparti (FKP) motsatte sig kraftfullt Marcos Jr:s falska erbjudande om amnesti. I ett tal inför den filippinska kongressen den 24 juli 2023 tillkännagav regimens högste chef att han kommer att utfärda en amnestiproklamation...

> Debatt & teori

Islam: Ideologi och verktyg för de exploaterande klasserna

 Nasreen Jazayerii, 2002 Inledning Följande artikel skrevs på uppdrag av ”A World To Win” för att undersöka islams roll som politisk kraft i dagens värld. Att hantera islam är bara en del av uppgiften för revolutionärer som konfronteras med den senaste tidens uppgång för religionen, som genomgår ett uppsving som...

Händerna bort från Niger!

Uttalande från Revolutionära kommunister (RK) i Norge. Onsdagen den 26 juli avsattes Nigers president Mohamed Bazoum av presidentgardet. Två dagar senare meddelade general Abdourahamane Tchiani...

Om förhållandet mellan arbetarklassen och dess parti under socialismen

Om förhållandet mellan arbetarklassen och dess parti under socialismen 1 Fred Engst   Sammanfattning Som Lenin påpekade i Staten och Revolutionen är staten ett instrument för klassherravälde. Eftersom ...

En snabb översikt över masslinjen

Det finns många frågor som man kan ställa sig när det gäller masslinjen. Vi måste undersöka var och en av dem i tur och...

> Uttalanden

Gå med i Kommunistiska Arbetarföreningen!

Ingen mindre än Karl Marx konstaterade att arbetarklassen behöver ett politiskt parti: ”I sin kamp mot de besuttna klasserna kollektiva makt, kan arbetarklassen inte handla som klass om den inte inrättar sig i ett politiskt parti, skilt från och motsatt alla gamla partier som bildats av de besuttna klasserna.” Idag finns...

Utkast till principprogram

Förord till utkastet till principprogram   Detta utkast till principprogam markerar att Kommunistiska Arbetarföreningen anser att det saknas ett revolutionärt kommunistiskt parti i Sverige idag och...

Uttalande om avtalsrörelsen 2023

 Parterna enades om ett tvåårigt avtal med en total ökning på 7,4 procent – varav 4,1 under det första året och 3,3 det andra...

Uttalande om morden på filippinska kamrater

Med anledning av de hemska terrordåd som den filippinska regimen och deras imperialistiska amerikanska herrar begår mot det filippinska folket, deras frihetskämpar, och speciellt...