lördag, mars 2, 2024

Stöd den palestinska motståndskampen!

Den Hamasledda överraskningsattacken mot Israel den 7 oktober måste sättas i sitt rätta historiska perspektiv. Den borgerliga propagandan till stöd för Israels ”rätt att existera och att försvara sig” är fullständigt historielös och demagogisk. I. Skapandet av den israeliska staten 1948 är ett modernt fall av bosättarkolonialism. Bosättarkolonialism, d.v.s. att ett...

Kommunistiska Arbetarföreningen ämnar ena kommunister runt om i landet för bildandet av ett revolutionärt kommunistiskt parti. Föreningen strävar att uppnå ett klasslöst, kommunistiskt samhälle genom en socialistisk revolution. Gå med i kampen för ett socialistiskt Sverige! Läs vårt program!

> Senaste nytt

Ett nytt kommunistiskt parti har bildats i Kanada

Efter flera års förberedelser har att nytt maoistiskt parti bildats i Kanada, ”Kanadas (nya) Kommunistiska Parti”, med den engelska förkortningen (N)CPC. Partiet håller, helt riktigt sin organisation och sina medlemmars identitet för sig själva. ...

Kommunistiska partiets ställningstagande för den kinesiska socialimperialismen

I Proletären, publicerad ca 18/1, har man upplåtit en helsida åt den kinesiske ambassadören att sprida sin politik under rubriken ”Kina vill bidra till fred i världen”. Detta är något nytt, men det är...

Bojkotta valet till EU-parlamentet!

2024 kommer valet till EU-parlamentet att äga rum den 9 juni i Sverige. Vår linje är att valet ska bojkottas. Varför denna linje? EU är ett imperialistiskt block, en sammanslutning av nationalstater, som främst domineras...

Ett år med Tidöavtalet

I oktober 2022 presenterades Tidöavtalet och nu, ett år senare konstaterar organisationen Civil Right Defenders att Sverige har slagit in en väg som innebär demokratisk nedmontering. Det handlar om de små stegens tyranni. Steg för...

Arbetarklassen och den ekonomiska krisen – matpriserna

I en serie artiklar granskar Kommunistiska Arbetarföreningen hur den ekonomiska krisen slår mot arbetarklassen. Under de senaste två åren har arbetarklassen drabbats av ett historiskt tapp i levnadsstandarden. Inflation, räntehöjningar och en svag kronkurs...

Viktigt uttalande från Filippinernas Kommunistiska Partis centralkommitté

Den 26 december publicerades Filippinernas Kommunistiska Partis centralkommittés uttalande ”Korrigera felen och stärk partiet! Ena och led det filippinska folkets breda massor i kampen mot USA-Marcos-regimen! Befrämja folkets demokratiska revolution!”1 I uttalandet heter det bland...

Prenumerera på KAF:s nyhetsbrev!

> Debatt & teori

Uthållighet och tålamod – en intervju med Rickard B. Turesson

Hösten 2023 genomförde redaktionen för maoisme.no - Revolusjonært Kommunistisk Forbunds webbplats – en intervju https://www.maoisme.no/2023/11/uthald-og-tolmod-eit-intervju-med-rickard-turesson/ med Rickard Turesson från Kommunistiska Arbetarföreningen (KAF). Rickard B. Turesson har varit aktiv i den maoistiska rörelsen sedan slutet av 60-talet och står således för en kontinuitet från KFML, SKP via SKP(m-l)/SKA, KF och...

Höll verkligen ordförande Gonzalo ett mästerligt tal 1992?

Den gonzalistiska föreningen Kommunistiska Föreningen firade nyligen 31-årsdagen av ordförande Gonzalos mästerliga tal. Men var det verkligen ett mästerligt tal? I talet, som ordförande Gonzalo...

För revolutionära krig för att bekämpa imperialistiska krig

Öppningsanförande vid den internationella teoretiska konferensen om imperialism och krig 14-15 oktober 2023 | Centralkommittén för Filippinernas kommunistiska parti (FKP-CK) sänder sina varmaste solidaritetshälsningar till...

Svar till redaktörerna för Nuova Egemonia

Anmärkning om denna publicering: Detta brev skickades till redaktörerna för webbplatsen Nuova Egemonia den 28 augusti 2023 och samtidigt till redaktionen för Communist International....

> Uttalanden

Bojkotta valet till EU-parlamentet!

2024 kommer valet till EU-parlamentet att äga rum den 9 juni i Sverige. Vår linje är att valet ska bojkottas. Varför denna linje? EU är ett imperialistiskt block, en sammanslutning av nationalstater, som främst domineras av Tyskland, men även av Frankrike. EU-projektets yttersta mål är att skapa en federal statsmakt,...

KAF har antagit ett nytt principprogram

Detta principprogam markerar att Kommunistiska Arbetarföreningen anser att det saknas ett revolutionärt kommunistiskt parti i Sverige idag och att ett sådant måste återskapas. Ett...

Stöd den palestinska motståndskampen!

Den Hamasledda överraskningsattacken mot Israel den 7 oktober måste sättas i sitt rätta historiska perspektiv. Den borgerliga propagandan till stöd för Israels ”rätt att...

Gå med i Kommunistiska Arbetarföreningen!

Ingen mindre än Karl Marx konstaterade att arbetarklassen behöver ett politiskt parti: ”I sin kamp mot de besuttna klasserna kollektiva makt, kan arbetarklassen inte handla...