måndag, april 15, 2024

Stöd den palestinska motståndskampen!

Den Hamasledda överraskningsattacken mot Israel den 7 oktober måste sättas i sitt rätta historiska perspektiv. Den borgerliga propagandan till stöd för Israels ”rätt att existera och att försvara sig” är fullständigt historielös och demagogisk. I. Skapandet av den israeliska staten 1948...

Kommunistiska Arbetarföreningen ämnar ena kommunister runt om i landet för bildandet av ett revolutionärt kommunistiskt parti. Föreningen strävar att uppnå ett klasslöst, kommunistiskt samhälle genom en socialistisk revolution. Gå med i kampen för ett socialistiskt Sverige! Läs vårt program!

> Senaste nytt

Kom med och bilda en nationell palestinsk enhetsfront

Kom med och bilda en nationell palestinsk enhetsfront Upprop för aktionsenhet i Palestinafrågan Kommunistiska Arbetarföreningen(KAF) uppmanar alla organisationer som har stött eller deltagit i demonstrationer eller andra aktiviteter till stöd för Palestina de senaste 6 månaderna...

Uttalande från Kommunistiska Arbetarföreningen inför 8:e mars 2024

Under det senaste århundradet har många förändringar skett i kvinnornas läge i Sverige. På snart sagt varje område har de i juridisk och formell mening samma rättigheter som männen. Den praktiska möjligheten att utnyttja...

7 oktober, en recension av den första boken

Den just utgivna boken från Vaktel Förlag, ”7 Oktober – Hamas mot Israel: Myterna, Propagandan, Sanningen”, skriven av Ernesto Katzenstein, är mycket viktig. Boken behandlar den palestinska befrielserörelsens militära räd den 7:e oktober 2023,...

Det Afghanska revolutionära kvinnoförbundet

Afghan Revolutionary Women's Association( Afghanska revolutionära kvinnoförbundet), RAWA är en organisation med hemvist i själva Afghanistan, med medlemmar som i stället för att fly i exil fortsätter att bedriva underjordisk humanitär verksamhet med mat...

Ett nytt kommunistiskt parti har bildats i Kanada

Efter flera års förberedelser har att nytt maoistiskt parti bildats i Kanada, ”Kanadas (nya) Kommunistiska Parti”, med den engelska förkortningen (N)CPC. Partiet håller, helt riktigt sin organisation och sina medlemmars identitet för sig själva. ...

Kommunistiska partiets ställningstagande för den kinesiska socialimperialismen

I Proletären, publicerad ca 18/1, har man upplåtit en helsida åt den kinesiske ambassadören att sprida sin politik under rubriken ”Kina vill bidra till fred i världen”. Detta är något nytt, men det är...

> Debatt & teori

Övergångsprogrammet en trotskistisk illusion

Denna artikel publicerades ursprungligen i Stormklockan den 4/5 1970. Den bestod av två delar, men bara den första delen publiceras här. Den andra delen behandlade den s.k. nyvänsterns s.k. strukturreformer, idéer som var nära besläktade med trotskismens övergångsprogram. De olika delarna hade dessutom olika författare. Ursprunglig ingress: Trotskij – med...

Några iakttagelser om den Internationella Marxistiska Tendensen och Övergångsprogrammet

Dessa iakttagelser är hämtade från en artikel i Prometheus av Cornelius van Vliet hösten 2020. Jag tar inte ställning till den övriga texten i...

Kan trotskister numera lyfta sig själva i håret?

Enligt ett meddelande på webben från den 15 januari grundar Revolution Revolutionära Kommunistiska Partiet (RKP) och avser också att ingå i Revolutionära kommunistiska internationalen....

Om folkkriget i Peru, PKP:s lednings förräderi och Gonzalos kapitulation

För 25 år sedan, den 12 september 1992, arresterades Abimael Guzmán ("ordförande Gonzalo"), ledare för Perus kommunistiska parti som hade fört folkkrig i över...

> Uttalanden

Kom med och bilda en nationell palestinsk enhetsfront

Kom med och bilda en nationell palestinsk enhetsfront Upprop för aktionsenhet i Palestinafrågan Kommunistiska Arbetarföreningen(KAF) uppmanar alla organisationer som har stött eller deltagit i demonstrationer eller andra aktiviteter till stöd för Palestina de senaste 6 månaderna att medverka till bildandet och av en nationell Solidaritetsfront för det Palestinska folket. En stor rörelse...

Uttalande från Kommunistiska Arbetarföreningen inför 8:e mars 2024

Under det senaste århundradet har många förändringar skett i kvinnornas läge i Sverige. På snart sagt varje område har de i juridisk och formell...

Bojkotta valet till EU-parlamentet!

2024 kommer valet till EU-parlamentet att äga rum den 9 juni i Sverige. Vår linje är att valet ska bojkottas. Varför denna linje? EU är...

KAF har antagit ett nytt principprogram

Detta principprogam markerar att Kommunistiska Arbetarföreningen anser att det saknas ett revolutionärt kommunistiskt parti i Sverige idag och att ett sådant måste återskapas. Ett...