torsdag, maj 23, 2024

Teori & historia

Lenin om Trotskij

  Olika trotskistiska organisationer – nu senast Revolutionära Kommunistiska Partiet i Sverige – framställer gärna Trotskij som Lenins sanne arvtagare och Stalin som en usurpator....

Introduktion till ”Om trotskismen” av Kostas Mavrakis

Kostas Mavrakis bok "On trotskyism" från 1976 väntar fortfarande på att översättas till svenska, men det är inte längre uteslutet att den kommer att...

Trotskij – byråkraternas patriark

      På Revolutionära Kommunistiska Partiets webbplats påstås att ”Det var Trotskij som ledde kampen för att återuppliva bolsjevikpartiet och arbetardemokratin, mot den allt starkare byråkratin,...

Övergångsprogrammet en trotskistisk illusion

Denna artikel publicerades ursprungligen i Stormklockan den 4/5 1970. Den bestod av två delar, men bara den första delen publiceras här. Den andra delen...

Några iakttagelser om den Internationella Marxistiska Tendensen och Övergångsprogrammet

Dessa iakttagelser är hämtade från en artikel i Prometheus av Cornelius van Vliet hösten 2020. Jag tar inte ställning till den övriga texten i...

Kan trotskister numera lyfta sig själva i håret?

Enligt ett meddelande på webben från den 15 januari grundar Revolution Revolutionära Kommunistiska Partiet (RKP) och avser också att ingå i Revolutionära kommunistiska internationalen....