Ett nytt kommunistiskt parti har bildats i Kanada

Efter flera års förberedelser har att nytt maoistiskt parti bildats i Kanada, ”Kanadas (nya) Kommunistiska Parti”, med den engelska förkortningen (N)CPC.

Partiet håller, helt riktigt sin organisation och sina medlemmars identitet för sig själva.

”Således bygger vårt parti den proletära revolutionen i enlighet med detta, i hemlighet. Ett verkligt (dvs. revolutionärt) kommunistiskt parti är trots allt det enda existentiella hot som borgarklassen står inför. Borgarklassens diktatur vet detta, medan många vänstermänniskor, “marxister”, “maoister” etc. inte gör det.”

Sedan det gamla, gonzalistiska PCR-RCP splittrades och upplöstes för flera år sedan har en dedikerad kader arbetat på att bygga en ny organisation. Man har i det nya partiet, på en relativt kort tid, enat det stora flertalet tidigare medlemmarna i många olika kommunistiska organisationer.

I en not till tillkännagivandet framhäver man:

”Och sedan det grundades har (N)CPC sedan dess ytterligare samlat många (men inte alla) av dem som återstod av genuina kommunistiska revolutionära element som var en del av den tredje partibildningsrörelsen men ännu inte förenade med den 2021, med de enda undantagen som är: (1) ett litet antal ultravänster element med ett långt brottsregister av destruktivt beteende som vårt parti gjorde allt för att undvika; (2) ett lika litet antal oförändrade stora egon och lata intellektuella som, trots vad deras tidigare status var i den tredje partibyggande rörelsen och trots vilka sociala medie- personligheter de upprätthöll efter 2021, har visat sig vara skeptiker och motståndare till att faktiskt bygga ett parti i praktiken; och (3) det enda lovande fragment som återstår, nämligen några av det lilla antal före detta RCP- eller före detta RI-kader som lämnade rörelsen när den var som sämst, utan dåligt anseende, som ännu inte har återhämtat sig, vunnits till eller gjorts medvetna om (N)CPC:s existens men som vi tror kan övertygas om att återvända till den revolutionära vägen.”

Det ny programmet är omfattande och genomarbetat. Stort arbete har bl.a. lagts ner på att undersöka och utforma nationalitetspolitiken. Kanada som en imperialistisk bosättarstat har en komplicerad sammansättning av ursprungsbefolkning, invandrade minoriteter och ”Anglo-kanadensare (“den kanadensiska nationen”) [. Dessa] utgör nu något mindre än 50% av den totala befolkningen. De är den största nationella historiska gruppen och den dominerande nationen i Kanada.”

Det är avgörande för kommunister att ha en korrekt linje i denna fråga för att kunna ena det arbetande folket i en kommande revolution.

Programmet är väl värt att studera och rekommenderas.

/ Masi


Länkar:

Tillkännagivande av grundandet av Kanadas (nya) Kommunistiska Parti, (N)CPC. https://kites-journal.org/2024/01/31/a-new-party-is-born/

Det nya partiets program, https://kites-journal.org/2024/01/31/the-political-program-of-the-new-communist-party-of-canada/

Läser man inte engelska kan man låta google sköta översättningen, som är läslig, men troligen med fel och brister:

https://kites–journal-org.translate.goog/2024/01/31/a-new-party-is-born/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sv&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp

https://kites–journal-org.translate.goog/2024/01/31/the-political-program-of-the-new-communist-party-of-canada/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sv&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Captcha loading...