lördag, mars 2, 2024

Uttalanden

Bojkotta valet till EU-parlamentet!

2024 kommer valet till EU-parlamentet att äga rum den 9 juni i Sverige. Vår linje är att valet ska bojkottas. Varför denna linje? EU är...

KAF har antagit ett nytt principprogram

Detta principprogam markerar att Kommunistiska Arbetarföreningen anser att det saknas ett revolutionärt kommunistiskt parti i Sverige idag och att ett sådant måste återskapas. Ett...

Stöd den palestinska motståndskampen!

Den Hamasledda överraskningsattacken mot Israel den 7 oktober måste sättas i sitt rätta historiska perspektiv. Den borgerliga propagandan till stöd för Israels ”rätt att...

Gå med i Kommunistiska Arbetarföreningen!

Ingen mindre än Karl Marx konstaterade att arbetarklassen behöver ett politiskt parti: ”I sin kamp mot de besuttna klasserna kollektiva makt, kan arbetarklassen inte handla...

Utkast till principprogram

Förord till utkastet till principprogram   Detta utkast till principprogam markerar att Kommunistiska Arbetarföreningen anser att det saknas ett revolutionärt kommunistiskt parti i Sverige idag och...

Uttalande om avtalsrörelsen 2023

 Parterna enades om ett tvåårigt avtal med en total ökning på 7,4 procent – varav 4,1 under det första året och 3,3 det andra...