Uttalanden

Bojkotta valet till EU-parlamentet!

2024 kommer valet till EU-parlamentet att äga rum den 9 juni i Sverige. Vår linje är att valet ska bojkottas. Varför denna linje? EU är...

1 maj – Res den röda fanan!

Leve 1 maj! Vi uppmanar alla att höja den röda fanan 1 maj! Kamp mot borgarklassen – för den socialistiska revolutionen! Kamp mot klassamarbetspolitiken – enhet på...

Kom med och bilda en nationell palestinsk enhetsfront

Kom med och bilda en nationell palestinsk enhetsfront Upprop för aktionsenhet i Palestinafrågan Kommunistiska Arbetarföreningen(KAF) uppmanar alla organisationer som har stött eller deltagit i demonstrationer eller...

Uttalande från Kommunistiska Arbetarföreningen inför 8:e mars 2024

Under det senaste århundradet har många förändringar skett i kvinnornas läge i Sverige. På snart sagt varje område har de i juridisk och formell...

KAF har antagit ett nytt principprogram

Detta principprogam markerar att Kommunistiska Arbetarföreningen anser att det saknas ett revolutionärt kommunistiskt parti i Sverige idag och att ett sådant måste återskapas. Ett...

Stöd den palestinska motståndskampen!

Den Hamasledda överraskningsattacken mot Israel den 7 oktober måste sättas i sitt rätta historiska perspektiv. Den borgerliga propagandan till stöd för Israels ”rätt att...