Viktigt uttalande från Filippinernas Kommunistiska Partis centralkommitté

Den 26 december publicerades Filippinernas Kommunistiska Partis centralkommittés uttalande ”Korrigera felen och stärk partiet! Ena och led det filippinska folkets breda massor i kampen mot USA-Marcos-regimen! Befrämja folkets demokratiska revolution!”1

I uttalandet heter det bland annat:

“Centralkommittén uppmanar alla partiets kadrer och kommittéer att beslutsamt och kraftfullt genomföra en omfattande korrigeringsrörelse för att föra en avgörande kamp för att förkasta den skadliga effekten och inflytandet från olika varianter av borgerlig eller småborgerlig subjektivism som har försvagat partiet och orsakat allvarliga bakslag för den revolutionära rörelsen som en konsekvens av olika former av höger- och ’vänster’-fel, svagheter och tendenser under de senaste få åren. Endast genom att genomföra denna korrigeringsrörelse kan vi övervinna bakslagen och förlusterna, åter påskynda partiets tillväxt och beslutsamt fortsätta vårt arbete på alla områden av det revolutionära åtagandet.”

Och avslutningsvis:

“Vi måste fortsätta att stärka broderliga kommunistiska relationer med marxist-leninist-maoistiska partier och organisationer, stärka internationell kommunistisk dialog och samarbete. Föra aktiv ideologisk kamp för att avslöja modern revisionism, och förkasta trotskism, gonzalism och andra revisionistiska strömningar som förvränger marxismen, leninismen och maoismen.”

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Captcha loading...