Filippinernas Kommunistiska Parti avvisar Marcos Jr:s “förrädiska erbjudande om amnesti”

Filippinernas kommunistparti (FKP) motsatte sig kraftfullt Marcos Jr:s falska erbjudande om amnesti. I ett tal inför den filippinska kongressen den 24 juli 2023 tillkännagav regimens högste chef att han kommer att utfärda en amnestiproklamation för alla som ger upp det filippinska folkets revolutionära väpnade kamp.

En dag efter tillkännagivandet utfärdade FKP ett uttalande där man hävdade att FKP och NPA (New People´s  Army/Nya Folkarmén) “bestämt kommer att avvisa Marcos förrädiska erbjudande om amnesti och kapitulation. Det kommer kraftfullt att avslöjas och fördömas som ytterligare ett instrument för bedrägeri och förtryck.”

Man bör komma ihåg att tidigare regimer i den kontrarevolutionära staten har använt erbjudanden om amnesti som sockrade kulor mot revolutionära krafter. År 1905 erbjöd den amerikanska kolonialregeringen amnesti till den filippinske frihetskämpen Macario Sakay, men avrättade honom senare år 1907. År 1946 lockades några ledare för Hukbalahap av Quirinos amnestiprogram för att sedan mördas några månader senare.

Corazon Aquino och Gloria Arroyo installerades vid makten genom en kombination av en militärkupp och enorma massrörelser och tvingades förklara amnestier och släppa ett antal politiska fångar. Deras regimer skulle senare föra ett brutalt förtryckskrig som präglades av mord och massakrer.

FKP säger att den nuvarande regimens oförskämda erbjudande kommer att avvisas av revolutionärer, som inte motiveras av en självisk önskan om personlig vinning, utan snarare av en osjälvisk hängivenhet att tjäna och kämpa med folket. “Den revolutionära saken för äkta nationell frihet och social rättvisa är mycket större än Marcos erbjudande om amnesti.”

FKP fortsätter: “Marcos erbjudande om amnesti för dem som ger upp är dubbeltydigt, med tanke på att nära 800 politiska fångar fortfarande sitter i fängelse, och varje dag arresteras och förföljs människor för sin politiska övertygelse och sitt sociala engagemang. Under parollen ”’krig mot terrorismen’ förtrycks och attackeras folkets organisationer överallt, med hjälp av de extraordinära drakoniska befogenheter som den så kallade antiterroristlagen ger.”

I en senare utveckling avvisade NPA-Southern Tagalog Regional Command helt och hållet Marcos Jr:s erbjudande. Ka Armando Cienfuego, talesman för enheten, säger att ingen medlem av NPA-ST kommer att acceptera det falska erbjudandet. Kämparna håller fast vid folkarméns strikta disciplin och tror fullt och fast på det korrekta i den revolutionära saken.

FKP hävdar vidare: “Den revolutionära saken för verklig nationell frihet och social rättvisa är mycket större än något av Marcos erbjudanden om amnesti. Revolutionärer motiveras inte av en självisk önskan om personlig vinning, utan snarare av en osjälvisk hängivenhet att tjäna och kämpa med folket.”

( Översatt från UPDATES Philippines den 31/7 2023) https://updatesphilippines.info/index.php/en/news/674-cpp-rejects-marcos-jr-s-treacherous-offer-of-amnesty

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Captcha loading...