EU kolonialismen består.

Exemplet Kanaky – Nya Kaledonien.

Flera Kanaker, ursprungsbefolkningen i den franska kolonin Nya Kaledonien i Stilla Havet, har dödats under protester mot att deras land stjäls från dem och att de behandlas som andra klassens medborgare. De utsätts för rasism helt enkelt. Franska bosättare har till exempel nyligen mördat tre kanaker under de pågående protesterna.

Den franska regimen har utlyst undantagstillstånd  efter att Frankrikes parlament antagit en ny lag som ger rösträtt till franska nyligen inflyttade nybyggare och satt in polis- och militärförstärkningar i ett försök att få slut på flera dagars oroligheter till följd av Paris regimen beslut . Protesterna har fortsatt trots ett utegångsförbud. Hundratals människor har skadats då polis och militär med våld har slagit ner de rättmätiga protesterna.

Bosättarkolonialismen tar sig extrema uttryck.

 

Ilskan har pyrt i flera veckor över planerna i Paris på att ändra konstitutionen så att fler människor ska kunna rösta i Nya Kaledoniens provinsval. Förändringarna kommer att marginalisera ursprungsbefolkningen Kanakerna, som utgör cirka 40 procent av befolkningen, genom att låta fler nyanlända européer rösta.

Omkring 40.000 franska medborgare har flyttat till Nya Kaledonien sedan 1998, och förändringarna innebär att röstlängden utökas till att omfatta personer som har bott i territoriet i minst 10 år.

Frankrike säger att reglerna måste ändras för att stödja ”demokratin” på ön, men kanakfolket har länge bekämpat kolonialstyret från Paris. Det är magstark att kalla ett rasistiskt kolonialvälde från andra sidan jordklotet för ”demokrati”, men knappast förvånande. Det är samma EU imperialister som framhäver den folkmördande apartheid staten Israel som en ”demokrati”.

Socioekonomisk marginalisering, markförluster och rättslöshet för kanakerna har länge varit en källa till våldsamma civila oroligheter i Nya Kaledonien. I en folkomröstning 1987 ledde självständighetsanhängare, som var upprörda över att nyligen bosatta i territoriet fick rösträtt, också en bojkott. Det segrande resultatet till förmån för att stanna kvar i Frankrike ledde till våldsamma protester och i slutändan till Matignon-avtalet 1988, som syftade till att rätta till “ojämlikheten”, och Noumea-avtalet, med dess illusion om en “delad suveränitet”.

Röstningsreglerna är en del av det så kallade Noumea-avtalet från 1998. Noumea är huvudstad i Nya Kaledonien. Enligt avtalet gick Frankrike med på att ge territoriet mer politisk makt och att begränsa rösträtten i Nya Kaledoniens provins- och parlamentsval till dem som var bosatta på ön vid den tidpunkten.

En ny folkomröstning hölls i oktober 2020, där väljarna återigen valde att förbli en del av Frankrike. I folkomröstningen 2018 valde 56,7% av väljarna att stanna kvar i Frankrike. I folkomröstningen 2020 sjönk denna andel till 53,4% av väljarna som valde att förbli en del av Frankrike

Noumea-avtalet innehöll en serie av tre folkomröstningar om självständighet, varav den sista ägde rum i december 2021 när covid-19-pandemin var som värst. Den tredje folkomröstningen hölls den 12 december 2021Folkomröstningen bojkottades av självständighetsivrande krafter, som argumenterade för en senarelagd omröstning på grund av effekterna av covid-19-pandemin; när den franska regeringen vägrade att göra detta uppmanade de till bojkott. Detta ledde till att 96 procent av väljarna valde att stanna kvar i Frankrike.

Motståndet

Solidarité Kanaky-kollektivet är en fransk baserad enhetsfront för att samla motståndet mot kolonialismen och den franska imoerialismen se vidare på https://solidaritekanaky.fr

De Historiskt stora mobiliseringarna drivs av CCAT (Enhetsfront för samordning av praktiska åtgärder), som samlar alla lokala självständighetsströmningar.

Motståndet mot lagförslagen växer i hela Kanaky/Nya Kaledonien. Mer än 80.000 människor demonstrerade på gatorna den 13 april i hela landet.

Den 13 maj 2024 gick de två fackförbunden USTKE, THT (flyg- och landtransport, hotell) och Hamnarbetarna ut i strejk med en uppslutninng runt 99%.

Ett myteri utbröt i fängelset det ”Det Östra Lägret”, där tre vakter togs som gisslan och franska s.k. säkerhetsstyrkor ingrep.

Repressionen och förtrycket starkt. Ett antal personer som åtalats sedan demonstrationen den 21 februari ställdes den 19 april inför rätta vid domstolen i Nouméa och dömdes till mycket hårda straff. Två demonstranter hålls kvar i det Östra Lägret, medan fem andra demonstranter är fria men tvingas bära  elektronisk fotboja. Sedan dess har det skett ett antal arresteringar, vissa personer har släppts men är fortfarande åtalade, medan andra hålls i häkte eller i polisens förvar. De är politiska fångar! Måndagen den 13 maj 2024 skulle 18 personer ha ställts inför rätta, men rättegången sköts upp, några helt enkelt för att de bar Kanaky-flaggan! Det har aldrig hänt förut!

Bosättarvåld, fransk modell.

Bakgrund

Ett flertal av EU:s medlemsländer fortsätter med med traditionell kolonialism. Däribland bosättarkolonialism. Frankrike är det land med flest kolonier, spridda runt världen.

Traditionell fransk kolonialism utövas på många ställen just som bosättarkolonialism.

En sådan koloni är Nya Kaledonien som ligger i Stilla Havet i grova drag mitt emellan Brisbane i Australien och Fijiöarna och har en befolkning på nästan 300.000, och är en av Frankrikes största utomeuropeiska kolonier. Frankrike kallar sina kolonier för ”territorier”, utländska ”departement” etc, med olika legal status. Dessa benämningar kan dock inte dölja den koloniala verkligheten.

Ögruppen bosattes gott och väl 500 år f.v.t. av folk från Lapita kulturen, som hade ett väl utvecklat jordbruk och en avancerad sjöfart och navigationskunskap.

Den 24 september 1853 tog amiral Febvrier Despointes, på uppdrag av kejsar Napoleon III, formellt Nya Kaledonien i besittning. Ögruppen blev en straffkoloni 1864, och från 1860-talet till dess att transporterna upphörde 1897 skickade Frankrike omkring 22.000 brottslingar och politiska fångar till Nya Kaledonien. Bulletin de la Société générale des prisons för 1888 anger att 10.428 fångar, inklusive 2.329 frigivna, fanns på ön den 1 maj 1888, det överlägset största antalet fångar i franska utomeuropeiska fängelser. Bland fångarna fanns många kommunarder som arresterats efter Pariskommunens nederlag 1871. Mellan 1873 och 1876 “förvisades” 4.200 politiska fångar till Nya Kaledonien. Endast 40 av dem bosatte sig i kolonin; resten återvände till Frankrike efter att ha beviljats amnesti 1879 och 1880. Se vidare i den länkade artikel nedan från australiska kommunister.

1946 blev Nya Kaledonien ett så kallat utomeuropeiskt territorium. 1953 hade franskt medborgarskap beviljats alla nykaledonier, oavsett etnisk tillhörighet.

Avslutningsvis

Nickelmalmer är en stor exportvara. 2022 låg ögruppen på fjärde plats i världen i  brytningen av denna malm. Kanaky hamnar alltmer i den politiska hetluften då framförallt Kina vill expandera sitt inflytande i det strategiskt viktiga området för att ta upp konkurrensen med USA som alltsedan Andra Världskriget betraktat området som sin bakgård.

I ett diplomatiskt uttalande 2023 framhöll Biden- regimen om att “NATO:s expansion till Asien och Stillahavsområdet … var … oundviklig” och att “AUKUS-säkerhetspakten, där Australien är en viktig medlem, är det första steget mot att göra den växande militärmakten till ett globalt bålverk mot Kina och Ryssland”.

Även europeiska imperialister, inklusive EU, vill vara med i leken. Frankrike lade t.ex. i juni 23 in sitt veto mot ett förslag från vissa NATO-medlemmar om att öppna ett diplomatiskt kontor i Japan för att öka kontakterna med länderna runt Indiska Oceanen och i Stillahavsområdet. Medan skälen till Frankrikes diplomatiska beslut endast noterades som “ett stort misstag … med oro för att det skulle kunna reta upp Peking”, var en mycket mer sannolik förklaring, enligt andra bedömare, att Frankrike vill behålla viktiga diplomatiska förbindelser med Vanuatu som en tidigare delvis kolonial makt, Nya Kaledonien och Polynesien i stort. Macrons presidentadministration vill inte ha inblandning utifrån i vad de betraktar som i huvudsak sina franska “regionala intressen”. Vi ser här, för tillfället underordnade, interimperialistiska motsättningar inom det USA ledda blocket komma till uttryck.

masi

Källor:

https://www.aljazeera.com/program/newsfeed/2024/5/15/riots-in-french-island-territory-new-caledonia-over-voting-change

https://www.aljazeera.com/news/2024/5/16/state-of-emergency-takes-effect-in-new-caledonia-after-four-killed-in-riots

https://en.wikipedia.org/wiki/New_Caledonia

https://cpaml.org/post2.php?id=1690332530&catid1=15

https://cpaml.org/post2.php?id=1681957798&catid1=19

https://cpaml.org/post4.php?id=1715911513&catitem1=Fighting%20Imperialism%20around%20the%20world&catid1=15

https://solidaritekanaky.fr

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Captcha loading...