måndag, mars 20, 2023

Debatt

Hur länge har kampen för maoismen pågått i Sverige? 

Den gonzalistiska Kommunistiska Föreningen har nyligen genomfört ett vinterläger med ett begränsat antal deltagare. I ett av uttalandena https://kommunisten.nu/?p=14190 från denna konferens påstås det:...

Revolutionära kommunister i Norge kritiserar bildandet av Internationella Kommunistiska Förbundet

Den norska maoistiska organisationen Revolusjonaere Kommunister har publicerat ett intressant uttalande om den nybildade gonzalistiska internationalen IKF.  De skriver följande (vår översättning): ”Anteckningar om Internationella...

Kommunistiska Föreningen har splittrats

Kommunistiska Föreningen publicerade den 15/11 uttalandet  Leve den Andra Svenska Maoistiska Enhetskonferensen!. I själva verket var det en splittringskonferens, som hade föregåtts av intensivt...

Ingen kompromiss om principer – Enhet på marxismen-leninismen-maoismens grund

“Man kan och bör gå med på kompromisser med oliktänkande inom partiet i frågor som rör den aktuella politiken, i frågor av rent praktisk...

Gonzalism: en “vänster”-revisionistisk avvikelse

1. Inledning Inom den maoistiska miljön har Perus Kommunistiska Partis (PKP) teorier intresserat många kamrater. PKP och deras anhängare anser att PKP:s ordförande Gonzalo har...

Val och parlamentarism ur maoistiskt perspektiv

Hur skall kommunister agera i förhållande till det borgerliga parlamentet. Delta eller inte? Hur agera om man deltar och kommer in? Den just passerade...