Intervju med en kinesisk maoist om den revolutionära kampen i Kina

Följande utdrag är från översättning av en intervju med en kinesisk maoist som publicerades den 2 februari detta år. De revolutionära kinesiska maoisterna lider under hårt förtryck av det numera revisionistiska och socialfascistiska Kinas “kommunistiska” parti. Men de kinesiska kamraterna fortsätter i Mao Zedongs fotspår i att åter bygga upp ett revolutionärt kommunistiskt parti och besegra de kinesiska revisionisterna.

Den kinesiska maoisten tar också upp gonzalismen, som han säger är en sekteristisk trend bland småbourgeoisin i Kina.

Hela intervjun finns att läsa på engelska här.

***

Fråga: Internationella observatörer och akademiker har observerat att det nyligen uppstått en rörelse i Kina som kallas “den nya vänstern”, hur ställer du dig till detta?

Svar: Det tog oss lång tid att ta reda på vad den “nya vänstern” är. I själva verket hänvisar Kinas “nya vänster” till den tankeströmning som startade på 1990-talet och som skiljer sig från den traditionella marxismen-leninismen (marxismen-leninismen-maoismen), och därför kallas den “nya vänstern”. Deras grundläggande förslag är att betona den västerländska tankeströmningen “demokratisk frihet” och dess “kritik” av traditionella åsikter, och även om den kan värderas av västerländska observatörer, är dess faktiska inflytande begränsat. Jag skulle vilja använda denna fråga för att kortfattat tala om den kinesiska vänsterns historia. Efter den kontrarevolutionära kuppen 1976 under förra seklet drabbades de som verkligen var lojala mot ordförande Maos revolutionära linje i det kinesiska partiet och regeringen hårt. En del straffades, en del uteslöts från offentliga ämbeten, en del sattes i fängelse och en del dödades till och med. Efter det spreds den så kallade “vänsterideologin” endast när några rebeller som saknade ordförande Mao och undkom utrensningen i hemlighet publicerade socialistisk teori genom legitima tidskrifter och låtsades stödja Deng Xiaopings teori, men i systemet publicerade och kritiserade de privat ägande och västerländsk liberalism. Trots detta stoppades dessa tidskrifter 2001 eftersom de motsatte sig Jiangs så kallade “tre representanter”.

Senare skapade de liknande webbplatser på Internet. Det har spelat många positiva roller i den socialistiska tankeströmningen. För att bekämpa den pånyttfödda maoismen offentliggjorde revisionisterna å andra sidan i hemlighet sin kastrerade och förvrängda “maoism” för att förvirra massorna. Dess grundläggande innehåll är att framställa ordförande Mao som en nationalhjälte snarare än en stor kommunistisk ledare, att beskriva den amerikanska imperialismen och den så kallade västerländska ideologin som den främsta fienden och att aldrig nämna ordförande Maos socialistiska revolutionära teori. Tyvärr kan många människor inte genomskåda bedrägeriet och blir förvirrade av denna falska socialism. Och många gamla rebeller har också försvunnit från den historiska scenen. Så historiens börda faller på oss som är födda på 2000-talet. Vi är inte förvirrade av den falska socialismen, och vi har stor vitalitet och beslutsamhet att kämpa. Dessutom finns det tillsammans med maoismens pånyttfödelse opportunistiska tankar av olika slag. De typiska är den så kallade “anarkismen”, “trotskismen”, “kulturmarxismen” och “luxemburgismen”. Dess grundläggande åsikt är att motsätta sig avantgardet som leder massorna till kamp och förespråka spontanitet, vilket i huvudsak är en återspegling av småborgerlig liberalism. Den återspeglar tankarna hos ett stort antal småborgare och frustrerade intellektuella som har kastats in i proletariatets led.

Å andra sidan finns det sekteristiska åsikter under “Gonzalos” fana, som i grunden kännetecknas av till synes radikala slagord och sekteristiska åsikter. Vi tror att detta också orsakas av småbourgeoisins fanatism. När det gäller frågan om Gonzalo vill jag säga ytterligare två kommentarer. Kamrat Gonzalo är en stor proletär revolutionär, vilket står utom allt tvivel. Det är dock olämpligt att vissa människor likställer honom med Marx, Lenin, Mao Zedong osv. Detta är en orättvis bedömning. Dessutom anser vi att maoismen inte har sammanfattats av kamrat Gonzalo, och vi håller inte med om att “världsrevolutionen befinner sig i ett stadium av strategisk offensiv” och “folkkrigets universalitet” (i själva verket syftar de på gerillakrigets universalitet). Dessutom skulle jag vilja tala om frågan om “social förbättring” eller “social revolution”. Många människor har den här föreställningen att det finns “vänstermänniskor” i toppen av partiet, eller att centristerna kan vända sig åt vänster. Fakta har visat att det kinesiska revisionistiska partiet brutalt undertryckte studentrörelsen och arbetarrörelsen (t.ex. Jiashi-incidenten). Det finns ingen gräns [för deras handlingar]. Det är värre än Kuomintang. De är alla kallblodiga slaktare. Deras enda mål är att hänga dem.

3 KOMMENTARER

 1. Ett socialistiskt samhälle som blir kapitalistiskt på grund av att en ledare dör, måste vara ett socialistiskt samhälle med många problem.
  Bengt-Arne

 2. Kina blev inte kapitalistiskt därför att Mao dog. Orsaken låg i klasskampens utveckling, där den nya borgarklassen, baserad i partiet, de så kallade kapitalistfararna, besegrade de proletära vänsterkrafterna. Det är i grunden samma sak med alla tidigare socialistiska länder. Du har rätt då det gäller “många problem”. Samtidigt var det just Mao med sin skarpa observationsförmåga och analys som pekade ut problemet och orsaken och även startade kulturrevolutionen som ett försök att lösa problemet. Det finns ovärderliga lärdomar för dagens maoister i allt detta för att kunna hantera de problem som ett makthavande kommunistparti ställs inför.
  Mycket har skrivits om detta och mer kommer på dessa sidor och genom Marxistiskt Forum.
  Under tiden kan man läsa en anonym grupp kinesiska maoister historieskrivning i boken:

  “History Project of the Republic: The History and Logic of Revolution and Restoration”

  https://bannedthought.net/China/Maoism/2022/ChinaRevolutionAndRestoration-English-2022.pdf

  Från översättarens inledning:

  “Den här boken, som är förbjuden i Kina, skildrar historien om alla de stora motsättningarna inom Kinas kommunistparti både under och efter Mao Zedongs ledarskap. Den förklarar varför den genuina vänstern inte kunde genomföra ordförande Maos uppmaning att fortsätta revolutionen under proletariatets diktatur, och undersöker sedan motsättningarna mellan de olika grupperingar av kapitalistfarare som tog makten efter Maos död; kampen mellan dem å ena sidan och deras samförstånd å andra sidan för att beröva arbetarna och bönderna deras rättigheter och förtrycka dem under ett borgerligt statsmaskineri med våld.”

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Captcha loading...