måndag, april 15, 2024

Om det tillkännagivna bildandet av Internationella kommunistiska förbundet

[Detta uttalande avser den gonzalistiska internationella organisationen, Internationella kommunistiska förbundet, som nyligen bildades. KAF kommer snart att publicera vår egen kritik av denna organisation. – Red.]


Filippinernas Kommunistiska Parti, Centralkommittén

18 januari 2023

Filippinernas Kommunistiska Parti (FKP) framför sina revolutionära hälsningar till de 15 kommunistiska partier och organisationer från 14 länder, som har samlats under namnet Internationella kommunistiska förbundet (IKF) som tillkännagav sitt bildande för några veckor sedan, efter att den internationella maoistiska enhetskonferensen hållits. Även om vi för närvarande inte ser förutsättningarna för att upprätta ett internationellt centrum som tar på sig rollen som världens proletära förtrupp, välkomnar vi ändå ert åtagande att främja marxismen-leninismen-maoismen och genomföra revolutionära strider över hela världen.

Vi anser att den mest brådskande uppgiften som kommunistiska partier och organisationer runt om i världen för närvarande står inför är att tillämpa marxismen-leninismen-maoismen för att genomföra klassanalyser och sociala undersökningar av de varierande förhållandena i deras länder, för att fastställa den särskilda strategi och taktik som ska leda proletariatet och alla förtryckta och exploaterade klasser i att föra nya demokratiska och socialistiska revolutionära strider.

Vi hävdar att marxist-leninistiska-maoistiska partier och organisationer är de mest kompetenta när det gäller att bestämma den revolutionära vägen i sina egna länder. Det är deras ansvar att ta initiativ till att bestämma kamplinjen utifrån tillämpningen av marxism-leninism-maoismens universella principer på deras särskilda konkreta förhållanden.

Eftersom de kommunistiska partierna och organisationerna i första hand är ansvariga för att leda den revolutionära kampen i sina egna länder, måste de sträva efter att öka sin förmåga att bli oberoende och självförsörjande. Samtidigt kommer det att gynna dem att dra lärdom av historien om revolutionära strider i olika delar av världen och att utbyta åsikter och erfarenheter med kommunistiska partier i andra länder. Det kommer dock att vara kontraproduktivt för dem att underordna sig ett förmodat internationellt centrum och förlora sitt oberoende och sin initiativförmåga när det gäller att utföra revolutionärt arbete inom ramen för sin kompetens och sitt ledarskap.

Vi är mycket medvetna om den starka önskan om internationell enhet och samarbete mellan kommunistiska partier och organisationer, särskilt med tanke på den snabba förvärringen av den globala kapitalistiska krisen och de ökande hoten om imperialistiska krig. Över hela världen söker arbetare och andra förtryckta sektorer det proletära avantgardeparti som ska fungera som ledare och kärna när de utövar alla former av motstånd – väpnade och obeväpnade, lagliga och olagliga – för att stå emot de ökande formerna av utsugning och förtryck och uppnå nationell befrielse, social rättvisa och socialism.

Vi uppmanar alla kommunistiska partier och organisationer att föra revolutionär kamp i sina egna länder som det viktigaste bidraget till den internationella proletära revolutionen. Med kraftfulla revolutionära rörelser som ackumulerar framgångar och segrar i alla former av kamp över hela världen kan uppbyggandet av internationell enhet genom teoretiska och polemiska utbyten och skapandet av olika former av samarbete mellan kommunistiska partier och grupper bli mer produktivt och förankrat i praktiken.

För att uppnå större internationell enighet och samarbete, uppmuntrar FKP kommunistiska partier och organisationer att genomföra bilaterala möten och multilaterala konferenser och samråd, där viktiga frågor om teori och praktik kan diskuteras, utredas och överenskommas, samtidigt som de skiljaktiga åsikterna läggs åt sidan för vidare studier och diskussioner. Vi måste alltid sträva efter att skapa enighet på grundval av att upprätthålla marxismen-leninismen, främja maoismen som det tredje steget i utvecklingen av den proletära ideologin, avslöja och bekämpa revisionismen, föra kampen mot imperialismen och all reaktion framåt och föra de nya demokratiska och socialistiska revolutionerna framåt.

FKP ser fram emot att utvidga sina internationella förbindelser, upprätta fler marxist-leninistiska-maoistiska och antiimperialistiska band och skapa större enhet och samarbete med kommunistiska partier och organisationer, inklusive de i IKF.

Den engelska versionen på Philippine Revolution Web Central finns här: https://philippinerevolution.nu/statements/on-the-announced-formation-by-the-international-communist-league/ 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Captcha loading...