Är Indien numera en imperialistisk makt?

Som en fortsättning på artikeln Finns det nyimperialistiska länder? publicerar vi ett utdrag från ett samtal med talespersonen ”Amrut”, medlem av centralkommittén och chef för internationella frågor i Indiens kommunistiska parti (maoisterna), som spänner över ett brett område av aktuella frågor. Intervjun finns i sin helhet här: https://thered.stream/on-the-frontlines-of-revolution-an-exclusive-interview-with-the-communist-party-of-india-maoist/

 

Har Modi-regeringen förändrat de socioekonomiska förhållandena i Indien? Vissa menar att Indien nu är en imperialistisk makt.

Modi-regeringen har bara försämrat de socioekonomiska förhållandena för landets befolkning. Bönderna förlorar sin jordbruksmark och stamfolken fördrivs från sina skogar till förmån för storföretag. Livsmedelskris, arbetslöshet och tvångsförflyttningar ökar i en alarmerande takt. Jordbruks-, industri- och tillverkningssektorerna har privatiserats. Människor berövas sina grundläggande livsbehov. Hälsovården är nästan obefintlig för de fattiga klasserna. Pandemier tar livet av fattiga människor i stort antal. Majoriteten av folket befinner sig i ett tillstånd av misär. Folkets kamp i landet avslöjar den faktiska situationen.

Modi har använt religion som ett sätt att distrahera människor från de förhållanden som den stora majoriteten lever under. Genom att göra det har han spätt ut mångfalden i vårt land i Hindutvas namn. För att ge landet en ny färg attackerar han den indiska konstitutionen, som lovade det indiska folket en sekulär regering. Modis regering raserar husen i muslimska samhällen med bulldozers. I namn av “koskydd” lynchar den muslimer, daliter och adivasis [kastlösa respektive ursprungsbefolkning] mitt på ljusa dagen. Hatpropaganda sprids genom regeringsstödda mainstream-mediekanaler.

Allt prat om att Indien ska bli “den tredje största ekonomin” är en stor bluff. Landet upplever en växande arbetslöshet. Faktum är att de parametrar som regeringen använder för att hävda “framsteg” i ekonomin inte accepteras ens av borgerliga ekonomer. Till exempel tillväxten i landets BNP. Kritiken går ut på att det inte är korrekt att inkludera utländska företags investeringar i BNP-måttet. Regeringen hjälper medlemmar av den byråkratiska kompradorbourgeoisin som Adani och Ambani. Det indiska samhället bevittnar ett djupt brott i den sociala harmonin med de avsiktliga handlingarna av brahmanisk hindutva på grundval av religion och kast, i sitt försök att tjäna den inhemska kompradorklassen och dess herre, imperialisterna. Den kraftiga tekniska utvecklingen gynnar de kapitalister som tjänar imperialisterna, medan mer än hälften av befolkningen lever under fattigdomsgränsen. Indien är beroende av imperialistiskt kapital, import av teknik och kapitalvaror. Landet har inga tecken på imperialism och kan inte kallas “imperialistiskt”. Indien är fortfarande ett halvkolonialt och halvfeodalt land.

 

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Captcha loading...