Finns det nyimperialistiska länder?

I en broschyr, ”On the Emergence of the New-Imperialist Countries” *, som gavs ut av MLPD 2017, hävdas att det har utvecklats 14 ny-imperialistiska länder, varibland Kina ingår – se tabell. Jag delar åsikten att Kina är en imperialistisk supermakt.

Eftersom imperialismen är en överbyggnad på kapitalismen, måste man analysera de övriga staterna närmare. Den imperialistiska karaktären är inte en enkel funktion av bruttonationalproduktens (BNP:s) storlek utan man måste analysera huruvida kapitalexporten överstiger kapitalimporten eller inte, huruvida landet ifråga egentligen är avhängigt en supermakt eller inte, om landet kan producera sina egna vapen eller inte, huruvida det kan bedriva krig på egen hand eller inte och befolkningens storlek. Det är stor skillnad på Rysslands och Qatars förmåga att bedriva krig på egen hand.

Om man studerar tabellen nedan närmare, ser man flera intressanta saker. Kina och Indien startade från samma nivå 1980 – och Brasilien hade t.o.m. en högre nivå samma år – men Kina har passerat Indien med hästlängder och haft den snabbaste ekonomiska utvecklingen av alla förtecknade länder i tabellen. Några av dem som Ryssland, Saudi-Arabien, Iran och Sydafrika har egentligen haft en ekonomisk utveckling, som ligger under världsgenomsnittet. Flera länder har mycket stora förmögenhetsskillnader; en Gini-koefficient över 0,4 är mycket hög. Som jämförelse kan nämnas att alla nordiska länder ligger under 0,3. De 14 länderna i tabellen stod 1980 för 13,3 procent av världens BNP – 35 år senare stod de för 30,7 procent; Kina stod naturligtvis för den absolut största ökningen.

Bruttonationalprodukten i biljoner US-dollar * – 1980 = 100

Land

1980

2015

Ökning under perioden

BNP capita 2015

Gini-koefficient 1

Kina

191 2

11420

5974,4

15394,8

0,386

Indien

190

2089

1101,8

6104,6

0,357

Brasilien

295

1804

767,4

15317,2

0,533

Sydkorea

68

1378

2032,2

34575,9

0,316

Ryssland

517 3

1366

269,7

25186,2

0,377

Mexico

194

1144

588,5

16988,4

0,483

Indonesien

72

862

1189,2

11057,6

0.381

Turkiet

69

718

1043,6

20008,9

0,419

Saudi-Arabien

165

646

392,6

53538

Argentina

77

585

759,7

20338,2

0,412

Iran

94

425

450,7

17338,4

0,4

Förenade Arabemiraten

44

370

849,3

69970,8

Sydafrika

81

315

390,5

13195,5

0,63

Qatar

8

165

2102,9

141542,7

Totalt 14 ovanstående

1487

22,860

1537,3

OECD

8753

46,307

529,1

Världen

11156

74,292

666,0

  • Källa: Världsbanken, World Development Indicators. Dessa avser de tre tabellerna till vänster.

1 Gini-koefficienten 0 innebär perfekt jämlikhet, medan 1 innebär perfekt ojämlikhet (en person äger allt). Uppgifterna är från olika år 2011 – 2015

2 Notera att Kina och Indien startar från samma nivå.

3 Observera att uppgifterna för Ryssland är från 1990. Ryssland ingick tidigare i Sovjetunionen.

4 Uppgift saknas.

5 Uppgift saknas.

6 Uppgift saknas.

 

Rickard B. Turesson

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Captcha loading...