Proletärt Perspektiv

Proletarian Perspectives (https://proletarianperspectives.org) – Proletärt Perspektiv – är en ny webbplats för internationell debatt inom den Internationella kommunistiska rörelsen (IKR).

Den är resultatet av ett samarbete mellan ett flertal maoistiska organisationer. Här följer en översättning av ett utdrag från https://proletarianperspectives.org/about-proletarian-perspectives, där webbplatsens syfte presenteras:

Proletarian Perspectives främsta mål är att hjälpa kommunistiska organisationer (och individer) att utbyta idéer och debattera, för att tillgodose den internationella kommunistiska rörelsens bredare behov av ideologisk och politisk utveckling. Vi kommer också att vara en databas där läsarna kan hitta aktuella och tidigare debatter, liksom inledande översikter av de linjer som debatteras.

Vårt mål är att främja utbytet av idéer och linjekamp på bred front, så att intresserade kommunistiska organisationer och individer kan delta och lära av både nya och gamla bidrag på plattformen. För att uppfylla detta uppdrag kommer plattformen att vara uppdaterad med aktuella frågor och olika debatter inom den internationella kommunistiska rörelsen, inte bara om strategi, taktik och teori utan också om hur man förstår och analyserar händelser när de utspelar sig. På alla dessa sätt hoppas vi att denna plattform inte bara kommer att ha ett teoretiskt utan också ett praktiskt värde för maoister runt om i världen.

———————

Vi vet att motsättningar och kampen mellan motsatser är grunden för all förändring och utveckling i världen. På samma sätt bidrar linjekamper, både inom partier och kommunistiska organisationer och inom IKR som helhet, till att driva marxismens utveckling framåt. Utan dem kan kommunistpartierna inte korrekt bedöma sina misstag, misstagen hopar sig och till slut kollapsar partierna eller förvandlas till sin motsats. Linjekampen är därför den kommunistiska rörelsens livsnerv. Genom den bevarar partier och organisationer sin förmåga till självkritisk reflektion och ärlig bedömning av sina misstag.

Felaktiga linjer leder till nederlag. Korrekta linjer i kombination med revolutionär praktik ledde till framsteg och så småningom till seger. Som Mao uttryckte det: “Den ideologiska och politiska linjens korrekthet eller inkorrekthet avgör allt.” Marxismen är befrielsens vetenskap för proletariatet och världens övriga förtryckta folk. Liksom alla andra vetenskaper kan den inte behandlas som en uppsättning odödliga dogmer. De som gör det är inte marxister. Men som med alla andra vetenskaper måste vi fortsätta vårt studium och utövande av denna vetenskap i ljuset av de korrekta idéer som redan sammanfattats av vetenskapen. Endast genom rigorösa studier av marxismen, utvärdering av praktiska erfarenheter, analys av den objektiva situationen och linjekamp kan vi verkligen praktisera marxismen.

Proletarian Perspectives är en plattform som kommer att främja alla dessa saker, och därigenom hjälpa den internationella kommunistiska rörelsen på den mödosamma vägen mot en värld fri från förtryck och exploatering.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Captcha loading...