måndag, mars 20, 2023

Hur länge har kampen för maoismen pågått i Sverige? 

Den gonzalistiska Kommunistiska Föreningen har nyligen genomfört ett vinterläger med ett begränsat antal deltagare. I ett av uttalandena https://kommunisten.nu/?p=14190 från denna konferens påstås det: ”Kampen för maoismen i Sverige har varit lång och pågått i över 40 år.”

Kampen för maoismen i Sverige skulle alltså ha pågått i endast 40 år i Sverige. Det betyder att kampen för maoismen i Sverige inleddes någon gång 1980 – 1983 (2023 – 40). Vad var det som hände i början av 1980-talet i Sverige? Föddes någon av de ledande gonzalisterna i den nuvarande Kommunistiska Föreningen då? 

Faktum är att kampen för maoismen i Sverige inleddes redan i och med bildandet av Sveriges Kommunistiska Arbetarförbund (SKA)1956, vars ordförande Set Persson var. Set Persson reagerade direkt på Chrusjtjovs tal på SUKP:s 20:e partikongress och skrev broschyren ”Vart vill Chrusjtjov leda kommunisterna?”. SKA uppmärksammade tidigt utvecklingen i Kina, bl.a. utgivningen av KKP:s artikel ”De historiska lärdomarna av proletariatets diktatur” (1957). Set Persson dog emellertid redan 1960 och ingen i SKA kunde tyvärr axla hans ledarskap. SKA, som aldrig hade haft fler än 250 medlemmar, förlorade medlemma successivt fram till uppkomsten av de Marxistiska sällskapen 1964, som senare bildade Kommunistiska Förbundet (marxist-leninisterna), d.v.s. KFML, 1967. När en partidelegation från SKA besökte Kina i mitten av 1960-talet, förmodligen 1964, påpekade de kinesiska kamraterna erkännsamt att Set Persson var före dem i fråga om den offentliga polemiken mot Chrusjtjov och den moderna sovjetrevisionismen. De kvarvarande medlemmarna i SKA anslöt sig till de Marxistiska sällskapen och senare till KFML.

När KFML bildades 1967, slogs det fast i grundsatserna att ”Förbundet står på den vetenskapliga socialismens, marxismen-leninismens Mao Tse-tung tänkandets grund.” När KFML ombildades till Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 1973, fortsatte grundsatserna att gälla och SKP tog heller aldrig något nytt partiprogram.

I praktiken upprättade KFML via sin föregångare Marxistiska sällskapen senast 1966 broderpartiförbindelser med KKP, vilka sedan övertogs av SKP. Valda verk av Mao Tse-tung band I översattes nämligen redan 1966 av Nils Holmberg, en av KFML:s grundare, som genomförde översättningsarbetet i Kina. SKP:s ledning träffade regelbundet kader från KKP på Kinesiska ambassaden i Stockholm liksom skickade partidelegationer med jämna mellanrum till Kina.

På splittringskonferensen i november 2022, då gonzalisterna genom utstuderad fraktionsverksamhet tog makten i Kommunistiska Föreningen, sade ett av deras ljushuvuden att KFML/SKP/SKP(m-l)/SKA [i] aldrig varit maoistiska. Detta ljushuvud hade själv tillhör det anti-maoistiska RKU/KP, innan han anslöt sig till Kommunistiska Föreningen. KP:s föregångare, KFML (r), gjorde ett misslyckat försök på 1970-talet att upprätta broderpartiförbindelser med KKP. Han menade alltså på fullt allvar att KKP och Mao Zedong upprättade broderpartiförbindelser med icke-maoistiska partier och organisationer! Vilken misstroendeförklaring mot KKP och Mao Zedong! Men gonzalisterna menar naturligtvis att Mao Zedong själv aldrig förstod att han var maoist! [ii]Det är först i och med Perus Kommunistiska Partis och Gonzalos ”syntetisering” som Mao Zedong har blivit maoist! Det påminner om mormonerna som återlöser de döda, d.v.s. döper döda förfäder i efterhand, som inte kände till Jesus, så att också de kan få evigt liv.

Den som vill sätta sig in i den kommunistiska rörelsen utveckling i Sverige efter andra världskriget bör självfallet studera Den sanna historien om de svenska kommunisterna, [iii]som har utgivits av Oktoberförlaget.

 

Rickard B. Turesson 

[i] När partivänstern i SKP, som hade bekämpat högerlikvidatorerna i partiet och vilka hade försökt tillämpa Deng Xiaopings linje på svenska förhållanden, uteslöts eller självmant lämnade SKP, bildade den först SKP(m-l), som senare bytte namn till Sveriges Kommunistiska Arbetarparti (SKA). SKA stod på SKP:s andra kongress (1976) grundval. SKP(m-l)/SKA tog aldrig någon kontakt med vare sig KKP eller Arbetets parti Albanien (AAP), eftersom det ansåg att båda dessa partier hade urartat i revisionistisk riktning.

 

[ii] https://marxforum.se/index.php/2021/07/08/stackars-mao-zedong-som-inte-ens-var-maoist/

[iii] https://oktoberforlaget.se/produkt/den-sanna-historien-om-de-svenska-kommunisterna/

1 KOMMENTAR

  1. Man kan tolka de svenska gonzalisternas uttalande på ett alternativt vis. Det är ju något mer än 40 år sedan Perus Kommunistiska Parti avvek från maoismen och introducerade sin “vänster”-revisionistiska gonzalism. I deras värld, med alternativa sanningar, är det ju denna linje som de kallar för “maoism”.
    Hela deras resonemang reser en annan fråga. De vill återskapa Sveriges Kommunistiska Parti. Men vilket SKP avser man…. då man dömer ut det enda maoistiska SKP som funnits?
    Längtar man tillbaka till Hilding Hagbergs parti?

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Captcha loading...