Kom med och bilda en nationell palestinsk enhetsfront

Kom med och bilda en nationell palestinsk enhetsfront

Upprop för aktionsenhet i Palestinafrågan

Kommunistiska Arbetarföreningen(KAF) uppmanar alla organisationer som har stött eller deltagit i demonstrationer eller andra aktiviteter till stöd för Palestina de senaste 6 månaderna att medverka till bildandet och av en nationell Solidaritetsfront för det Palestinska folket.

En stor rörelse har spontant växt fram genom aktivism från enskilda och insatser av olika organisationer. För att kunna utvecklas vidare behövs nu en nationell organisation som samlas kring några få samlande paroller. Detta behov framhävs genom uppkomst av ”konkurrerande” evenemang på vissa platser. Även linjen i solidaritetsarbetet spretar på vissa ställen ganska brett.

Inför det besinningslösa bosättarkoloniala och imperialistiska våld som nu pågår, utfört av det sionistiska Israel, finansierat och stött av USA måste vi enade slå tillbaka mot dessa krafter, samt deras svenska anhängare inklusive regeringen och de flesta partier i riksdagen. Syftet är att vinna över opinionen för stöd åt Palestina. En sådan solidaritetsfront måste bildas som en mycket bred organisation.  KAF föreslår följande tre paroller som utgångspunkt:

 

Eld upphör!

Stoppa folkmordet i Gaza!

Stöd det palestinska folkets befrielsekamp!

—–

 

Praktiska frågor.

Ett mer utvecklat program bör  diskuteras fram inom fronten efter bildandet. Låt oss enas runt detta upprop för Palestinas folk och för Palestinas befrielse.

Genom att bilda en nationell enhetsfront kan vi bland annat:

  • uppnå ett ökat politiskt inflytande i debatten om Västasien
  • ge ut en solidaritetstidning för Palestina
  • genomföra gemensamma samordnade aktioner
  • ge ut gemensamma flygblad, affischer, märken och annat propagandamaterial
  • ha en gemensam talarbank
  • ha gemensamma talespersoner som kan representera fronten i olika media
  • ha slagkraftiga konton på alla sociala media
  • och mycket mer.

Hur uppnår vi detta?  Låt oss ta tillfället i akt i Malmö runt den 10 maj. Helt säkert finns redan dessa tankar inom många organisationer och bland enskilda. Låt oss samordna det genom att träffas och bilda en arbetsgrupp vars stora jobb är att sammankalla alla som vill deltaga. Detta inkluderar en rad praktiska förberedelser för att  framgångsrikt genomföra en konstituerande kongress för  en Solidaritetsfront för det Palestinska folket.

KAF  kan i detta syfte förmedla kontakt mellan alla som vill vara med. Kontakta oss via..

palestinavanner.helsingborg@proton.me

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Captcha loading...