KAF har antagit ett nytt principprogram

Detta principprogam markerar att Kommunistiska Arbetarföreningen anser att det saknas ett revolutionärt kommunistiskt parti i Sverige idag och att ett sådant måste återskapas. Ett sådant kommunistiskt parti måste utgå från Marx/Engels vetenskapliga socialism och vidareutvecklingen av denna genom de revolutionära teorier och den praxis, som framför allt utformades av Lenin och Mao Zedong. De båda senare ledde socialistiska revolutioner till seger och vidareutvecklade marxismen. Ett revolutionärt kommunistiskt parti måste också lära sig av det socialistiska uppbygget, särskilt i Sovjetunionen och Kina, Komintern, den svenska kommunistiska rörelsen, inte minst den rörelse som inspirerades av kulturrevolutionen i Kina och som ingick i den internationella marxist-leninistiska rörelsen som växte fram från och med 1960-talet. Ett sådant parti måste lära från alla revolutionära rörelser i världen, som har kämpat mot imperialistisk aggression och inhemskt förtryck. Det är lika viktigt att studera misstagen som framgångarna utan att för den skull förlora sig i akademiska trätor. Detta betyder inte att ett kommunistiskt parti i Sverige urskiljningslöst ska överta idéer från gångna tider eller från samhällsformationer, som klart avviker från den svenska. Det avgörande är alltid den konkreta analysen av konkreta förhållanden. I en intervju med en utländsk journalist 1944 sade Mao Zedong följande:

”Att acceptera idéer från Kinas förflutna eller från utlandet betyder inte att vi övertar dem villkorslöst. De måste anpassas till de aktuella förhållandena i Kina och praktiseras i enlighet med dessa. Vår inställning är ett kritiskt accepterande av vårt historiska arv och utländskt tänkande. Vi är emot ett blint accepterande såväl som ett blint förkastande av vilka som helst idéer. Vi kineser måste tänka med våra egna hjärnor och måste själva besluta vad som kan växa i vår jord.” (”Stien”, Selected Works, band 6)

Det betyder inte att vi betraktar detta utkast som ett fixt och färdigt program – tvärtom. Detta program har redan genomgått flera omarbetningar och moderniseringar, alltsedan den ursprungliga förlagan, som utarbetades av Set Perssons Sveriges Kommunistiska Arbetarförbund (1956 – 1967) och av Sveriges Kommunistiska Arbetarparti (1980 – 1993). Efter publiceringen på KAF:s webbplats den 2/7 2023 har programmet diskuterats ytterligare en gång inom ledningen och marginella ändringar införts.

Principprogrammet kan läsas här: https://arbetarforeningen.se/program/

Kommunistiska Arbetarföreningen/Arbetsutskottet

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Captcha loading...