måndag, april 15, 2024

Block title

Kom med och bilda en nationell palestinsk enhetsfront

Kom med och bilda en nationell palestinsk enhetsfront Upprop för aktionsenhet i Palestinafrågan Kommunistiska Arbetarföreningen(KAF) uppmanar alla organisationer som har stött eller deltagit i demonstrationer eller andra aktiviteter till stöd för Palestina de senaste 6 månaderna att medverka till bildandet och av en nationell Solidaritetsfront för det Palestinska folket. En stor rörelse...

Övergångsprogrammet en trotskistisk illusion

Denna artikel publicerades ursprungligen i Stormklockan den 4/5 1970. Den bestod av två delar, men bara den första delen publiceras här. Den andra delen behandlade den s.k. nyvänsterns s.k. strukturreformer, idéer som var nära...

Några iakttagelser om den Internationella Marxistiska Tendensen och Övergångsprogrammet

Dessa iakttagelser är hämtade från en artikel i Prometheus av Cornelius van Vliet hösten 2020. Jag tar inte ställning till den övriga texten i hans artikel, men just dessa iakttagelser är korrekta. ”Först och främst...

Kan trotskister numera lyfta sig själva i håret?

Enligt ett meddelande på webben från den 15 januari grundar Revolution Revolutionära Kommunistiska Partiet (RKP) och avser också att ingå i Revolutionära kommunistiska internationalen. Det lär redan finnas 15 olika trotskistiska internationaler. RKP tillhör...