“Hundraårskriget mot Palestina” – en recension

Bosättarkolonialism och motstånd 1917-2024

Karneval Förlag

Omslaget är hämtat från gatuartisten Banksys dekorationer i Betlehem, Palestina, “The Angel Sprinkling Hearts”, “Ängeln som strör hjärtan”.

För alla engagerade för Palestinas sak i dessa dagar efter 7 oktober, utgör boken en mycket värdefull kunskapskälla och obligatorisk läsning.

Det är en bra och viktig bok skrivet ur ett palestinskt perspektiv av en författare som stått nära händelserna under de sista 50 åren. Han har egen erfarenhet och djupa kunskaper att bygga på för att kunna sammanfatta Palestinas moderna historia.

Rashid Kahlidi tillhör den palestinska diasporan i USA. Han är professor i historia vid Columbiauniversitetet i New York. Hans familj har djupa rötter i arbetet för Palestinas sak. De har dock i stort tillhört ett privilegierat skikt, vilket han inte sticker under stol med.

Boken är således skriven utifrån djupa kunskaper och insikter och engagemang för Palestina.

Författaren har tidigare skrivit en rad böcker som dock inte finns översatta.

Han har personligen varit inblandad i senare årtiondes utveckling bland annat som rådgivare och förhandlare på PLO:s sida. Dessa erfarenheter bidrar till en väldigt värdefull bok om man har ambitioner att förstå vad som verkligen ligger till grund för, vad som troligen måste betecknas som en avgörande vändning i historien , den 7 oktober 2023.

Författaren var tidigare involverad i att utarbeta ett förslag för PLO:s räkning vad en verklig tvåstatslösning, mellan två jämlika nationer skulle innebära. Det slutgiltiga förslaget ignorerades av PLO.

Tvåstatslösning….nödvändiga förutsättningar för en reell sådan, som det inte finns några tecken på att vare sig Israel eller USA imperialismen överhuvudtaget överväger, innebär, enligt författaren,

att kompromisslöst stödja krav som:

  • Stopp för Israels militära ockupation av Palestinskt land.
  • Stopp för all beslagtagande och kolonisering av palestinsk mark.
  • Acceptera att palestinierna tillsätter egna representanter genom demokratiska val.

I avsaknad av sådana förutsättningar ”är en maning till tvåstatslösning lika meningslös nu som alltid”

Dessutom har den israeliska sionismen ”oeftergivliga motstånd mot en sådan” ’lösning.’

Boken var ursprungligen färdig 2019, men har utökats med ett efterord skrivet i mars 2024, där författaren tar upp händelseutvecklingen efter 7 oktober, genom en rad intressanta och relevanta observationer. Naturligtvis med vederbörlig reservation för att det inte är möjligt att analysera kaoset historiskt ännu.

Författarens dom över PLO och den palestinska myndigheten är hård:

”En ’palestinsk myndighet’ av quislingar som styrs utifrån och saknar verklig jurisdiktion och auktoritet…..”

Det är samma organisationer som bl a den svenska imperialismens regering samarbetar med och som Palestinagrupperna utnämner till det palestinska folkets representant.

Boken är en av de få böcker som har kommit ut efter den 7 oktober 2023. Vi har tidigare recenserat Ernesto Katzensteins bok om 7 oktober. Rashid Khalidi faller inte in i den USA imperialistiska medieförfalskningen av händelserna utan sätter in dem i sitt historiska perspektiv. Det framgår inte minst av titeln ”Hundraårskriget mot Palestina.”

Författare beskriver boken så här:

»Istället för att skriva en sammanfattande översikt över Pale­stinas historia har jag valt att fokusera på sex olika vändpunkter i kampen om Pale­stina. Dessa händelser belyser den koloniala karaktären i det hundraåriga kriget mot Palestina och den avgörande roll som yttre krafter har spelat. Framställningen bygger på erfarenheter hos ­palestinier som överlevt kriget, liksom på ögonvittnesskild­ringar, egna minnen och material från min egen och andras släkter. Huvudsyftet är att visa att konflikten måste ses ur en annan syn- vinkel än de som numera dominerar.« Rashid Khalidi

masi

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Captcha loading...