243 dagar efter den 7:e oktober.

Kartorna visar 100, 44, 22 respektive 15% av det ursprungliga Palestina

Det är 76 år sedan FN och sionisterna tog Palestina från dess folk. Kampen har pågått sedan dess. I själva verket pågick den långt innan.

Den 7 oktober 2023 genomförde den samlade militanta befrielserörelsen ett framgångsrik militär attack, ett enstaka slag i det pågående kriget. Det blev en uppvaknande för de sionistiska kolonialstyrkorna som lyckats inbilla sig själva att de redan undertryckt palestinierna med hjälp av sin imperialistiska uppbackare – USA. Som ett klassiskt kolonialt svar inledde man ett försök till total folkutrotning och har efter 243 dagar mördat mer än 36.550 palestinier, skadat 82959 och dessutom saknas 11.000 personer. Av dessa är de flesta kvinnor eller barn. Trots allt detta vansinniga, reaktionära våld har sionisterna inte lyckats med sitt illusoriska uppsåt att besegra och utrota den palestinska befrielserörelsen.

Israel framstår allt tydligare, även för de som hittills inte varit engagerade i palestinafrågan, som den terroristiska och rasistiska skräckstat det är. Israel har genom sitt bosättarkoloniala våld på nytt, och retroaktivt, legitimerat motståndsrörelsen och dess framgångsrika militära aktion den 7:e oktober. De har själva bevisat att en s.k. tvåstatslösning är en bakåtsträvande utopi. En sionistisk stat kan inte existera som en normal granne till andra länder i Västasien. 75 års erfarenheter har bevisat det. Israel kan närmast liknas vid en cancer-böld, som måste opereras bort helt. Det pågående folkmordet understryker detta än mer. Israel har inget existensberättigande och måste förpassas till den historiens soptipp där den gamla Sydafrikanska apartheidstaten redan finns. FN beslutet från 1948 som skapade Israel bör rivas upp, till förmån för en enhetlig demokratisk och sekulär stat för alla i Palestina.

Det går inte bra för Israel.

Under senaste veckorna noterar vi följande:

*Miljontals människor runt om i världen går ut på gator och torg för att demonstrera sitt stöd för Palestina och sitt hat mot de sionistiska terror styrkorna.

*I Sverige har denna rörelse vuxit enormt. I Malmö var det bland annat två stora demonstrationer, med ca 20.000 deltagare, mot Israels deltagande i melodifestivalen. Den segrande sången, den i Malmö mest populära sången var utan tvekan Kofias gamla ”Leve Palestina”.

* Studentprotester startade på universiteten i USA, och har sedan spridit sig i Västvärlden. I Sverige har protester förekommit på ett flertal universitet. Studenterna slår upp tält och kampar inne på universitetsområdena, med krav om att Universiteten skall avbryta allt samarbete med Israel. Borgarstaten går på sin magkänsla och sänder in sina våldsstyrkor för att bryta upp lägren. Studenterna får på så sätt en fin utbildning i hur den kapitalistiska staten verkligen fungerar. Slutresultatet blir vidare radikalisering och bättre förståelse av verkligheten.

*Internationell domstol har beordrat Israel att stoppa sitt folkmordskrig i södra Gaza.

*Netanyahu efterlyses för krigsförbrytelser. USA:s representanthus har röstat för sanktioner mot ICC och dess chefsåklagare som följd av detta.

*Irland, Norge, Spanien och Slovenien ansluter sig till den stora majoritet av världens länder som erkänner Palestina. 147 av världens länder erkänner nu Palestina. Detta är formellt sett en del av en ”tvåstatslösning” men samtidigt en markering mot Israel.

*The Guardian avslöjar hur den sionistiska spionapparaten har försökt förhindra och påverka den internationella domstolens verksamhet.

*Motståndet mot kriget och regeringen ökar i Israel. Man tvingas även kalla upp ytterligare 50.000 reservister.

*De Palestinska styrkorna har återupptagit sin raketbeskjutning av Israel från ett område där de var ”besegrade”. De har aldrig slutat sin väpnade kamp mot de sionistiska terrorstyrkorna. Så nedkämpade man till exempel under en 10 dagarsperiod nyligen 100 militära fordon.

* De Palestinska styrkorna tar regelbundet nya israeliska krigsfångar.

* Opinionsundersökningar i palestinska områden och flyktingläger (i Libanon och Jordanien), naturligtvis är inte Gaza medräknat här , visar på ett överväldigande och ökande stöd för den väpnade palestinska befrielserörelsen.

Den gamla palestinska myndigheten, kontrollerad av Fatah, en komprador regim, har blivit helt diskrediterad för sitt samarbete med sionisterna.

—-

Den palestinska kampen mot de sionistiska invasions och ockupationsstyrkorna fortsätter utan avbrott. Svensk media förtiger detta, men fakta finns tillgängliga.

Flera webbsidor och sociala medier bidrar till detta. aljazeera.com och palestinechronicle.com är exempel . Palestine Chronicle publicerar varje dag detaljerade redogörelser för om händelsernas utveckling, inklusive redogörelser från de större grupperna i det palestinska motståndet om deras respektive militära aktioner, inklusive videos från enskilda militära sammandrabbningar.

En typisk bild av strid från en video av befrielserörelserna. De två trianglarna markerar sionistiska soldater som nu är stridsodugliga.

För det antiimperialistiska solidaritetsarbetet för Palestina i Sverige är uppgiften idag att samla bredast möjliga opinion för parollerna :

Eld upphör!

Stoppa folkmordet i Gaza!

Stöd det palestinska folkets befrielsekamp!

Det är därför nödvändigt att bygga en landsomfattande palestinsk solidaritetsfront.

masi

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Captcha loading...