måndag, mars 20, 2023

Block title

Arbetarklassen måste säga ifrån på skarpen

I Dagens Nyheter den 14 mars skrev Roland Paulsen: ”I Sverige ser vi den största reallönesänkningen på 30 år. Och vi har numera högst pensionsålder i Europa sett till när de flesta faktiskt går i pension. Man hade kunnat tro att vi stod på gränsen till folkligt uppror.” Roland Paulsen skriver...

Socialimperialistiska tendenser gör Mao sömnlös

Referatet från Maos möte med Yudin är en god fortsättning på artikeln om Maos möte med den Jugoslaviska delegationen från 1956. Man får ytterligare detaljer om Stalin, men framförallt skönjer man den framväxande moderna...

Hur länge har kampen för maoismen pågått i Sverige? 

Den gonzalistiska Kommunistiska Föreningen har nyligen genomfört ett vinterläger med ett begränsat antal deltagare. I ett av uttalandena https://kommunisten.nu/?p=14190 från denna konferens påstås det: ”Kampen för maoismen i Sverige har varit lång och pågått...

Demonstration Göteborg: Stoppa massakrerna – Befria Palestina!

Januari månad slutade med att israeliska ockupationsstyrkor massakrerade 9 palestinier i flyktinglägret i Jenin och skadade ett 20-tal. Under februaris sista vecka utförde israeliska ockupationsstyrkor ännu en massaker i staden Nablus som tog 10...