Teori

Är Indien numera en imperialistisk makt?

Som en fortsättning på artikeln Finns det nyimperialistiska länder? publicerar vi ett utdrag från ett samtal med talespersonen ”Amrut”, medlem av centralkommittén och chef...

Lenin om kommunistisk kunskapssyn

I ett tal Ungdomsförbundens uppgifter den 2 oktober 1920 diskuterade Lenin frågan om vilken inställning kommunister borde ha till kunskap och undervisningens mål: “När vi...

Lenin om språkpolitik

Artikeln ” Liberaler och demokrater om språkfrågan” publicerades i Severnaya Pravda, nr 29, 5 september 1913. Den återfinns i Lenins Collected Works band 19, sid....

Litteratur för självstudier

Förslag till självstudier i de revolutionära klassikerna Dessa lästips är hämtade från en text, som Mao Zedong skrev 1960 och som rubricerades ”Rekommenderade klassiska verk...

Utkast till principprogram

Förord till utkastet till principprogram   Detta utkast till principprogam markerar att Kommunistiska Arbetarföreningen anser att det saknas ett revolutionärt kommunistiskt parti i Sverige idag och...

IKP (maoisterna):s ståndpunkt om bildandet av det Internationella kommunistiska förbundet (IKF)

Vi kunde inte omedelbart uttrycka vårt partis ståndpunkt till det nyligen bildade Internationella Kommunistiska Förbundet (IKF). Skälen var den ytterst grymma reaktionära fascistiska statsoffensiven...