måndag, april 15, 2024

Teori

Utkast till principprogram

Förord till utkastet till principprogram   Detta utkast till principprogam markerar att Kommunistiska Arbetarföreningen anser att det saknas ett revolutionärt kommunistiskt parti i Sverige idag och...

IKP (maoisterna):s ståndpunkt om bildandet av det Internationella kommunistiska förbundet (IKF)

Vi kunde inte omedelbart uttrycka vårt partis ståndpunkt till det nyligen bildade Internationella Kommunistiska Förbundet (IKF). Skälen var den ytterst grymma reaktionära fascistiska statsoffensiven...

Intressant nummer av Two Lines Struggle har utkommit

Maoist Road har utkommit med ett mycket intressant nummer av Two Lines Struggle –  https://revolucionobrera.com/wp-content/uploads/2023/06/L2L-N2-Eng.pdf. Numret behandlar frågan om hur den internationella maoistiska rörelsen...