lördag, mars 2, 2024

Polemik

Vad vill Vänsterpartiet i det kommande riksdagsvalet?

Det framgår av den valplattform för 2022, som Vänsterpartiet antog på sin kongress 4 – 6/2 i år. Hur ska valplattformen karakteriseras? Den beskriver den...

Motsättningarna inom det imperialistiska lägret är absoluta – enheten bara tillfällig och relativ

Andreas Sörensen, ordförande för SKP, har skrivit en artikel, Anders Carlsson, Ryssland och imperialismen i Riktpunkt den 17 juni. Artikeln fokuserar på synen på...

Andreas Sörensens kritik av maoismen är rakt igenom opportunistisk

Andreas Sörensen, ordförande för SKP/APK , har besvarat min kritik, Mycket förvirrat om Maos ”Motsättningar” , av hans ursprungliga attack den 21/11 2019  på Mao Zedongs teori...

Mycket förvirrat om Maos ”Om motsättningar”

I ”Riktpunkt” den 21/11 2019 har Andreas Sörensen tagit sig för att kritisera Mao Zedongs ”Om motsättningar” i, speciellt teorin om huvudmotsättningen. Han skriver: ”Men...

En kommentar till Anders Carlssons uppgörelse med maoismen

Den 12/2 2013 publicerade Proletären en artikel ”När (r) bröt med maoismen” av den dåvarande i ordföranden Kommunistiska Partiet Anders Carlsson, en artikel som...

Vad var KPML(r):s uppgörelse med maoismen värd?

KPML(r) publicerade en artikelserie, betitlad ”Marxism eller idealism”, i Proletären nr 12 – 25 1979, vilken Centralkommittén ställde sig bakom i februari 1979....