Vilken betydelse har Teslakonflikten?

Den 17 oktober varslade IF Metall om strejk på Teslas tio serviceverkstäder, vilken inleddes den 27 oktober. IF Metall hade diskuterat frågan om kollektivavtal med Tesla av och till i fem år utan resultat.

Frågan är principiell. Det handlar om rätten för arbetarklassens fackföreningar att överhuvudtaget kunna sluta avtal med arbetsköparna om löner och arbetsvillkor. Det ideala för arbetsköparna är naturligtvis att inte vara bundna av några avtal alls eller att sluta avtal med var och en av arbetarna i ställa för att möta ett kollektiv av arbetare. Det ligger också i arbetarnas intresse att sluta tidsbestämda avtal med arbetsköparna, eftersom ingen arbetargrupp kan befinna sig i en konstant kampsituation under kapitalismen. I så fall skulle arbetarna inte klara livsuppehället, om de ständigt strejkade.

Före första världskriget var kollektivavtalet omstritt i rättsliga och politiska sammanhang i Sverige. Kollektivavtal förutsatte nämligen att arbetarna agerade kollektivt. Företrädare för kapitalisterna ifrågasatte självklart om man ens kunde föreställa sig kollektiva avtal. Den förhärskande idén bland dessa var att ett avtal bara kunde slutas genom att enskilda parter kom överens och blev direkt och personligen bundna. Kollektivavtal ingicks ju av arbetarnas organisationer, och inte av de enskilda arbetarna. Högsta domstolen löste detta problem 1915 i efterspelet till 1909 års storstrejk. Då slog domstolen fast att kollektivavtal var bindande och att brott mot dem kunde leda till skadeståndsskyldighet.

Tesla vill alltså tillbaka till tiden före första världskriget.

Sedan den 27 oktober har strejken successivt utvidgats genom blockader och olika sympatiåtgärder. IF Metall har varslat om sympatiåtgärder på 21 verkstäder, som utför service på Tesla-bilar. Transport varslade om sympatiåtgärder den 27 oktober.

Den 7 november inleddes en rad sympatiåtgärder: Fastighets varslar om strejk och blockad av städarbete i Teslas verkstäder. Transport och Hamnarbetarförbundet varslad om blockad hos alla medlemsföretag i Sveriges Hamnar. Elektrikerförbundet varslade om blockad mot service och reparation av Teslas laddstationer.

Den 8 november varslade Seko om sympatiblockad mot hantering av Teslaförsändelser (utdelning, utlämning och avhämtning av försändelser, brev, paket och lastpall) vid PostNord och CityMail.

Den 10 november varslade Målareförbundet ett 50-tal billackeringsföretag om sympatiblockad.  Fackförbundet ST varslar om sympatiblockad mot hantering av Teslaförsändelser vid PostNord.

Den 13 november varslade Målarna ytterligare omkring 50 billackerare om sympatiblockad.  Start 23 november. Den 14 november varslade Musikerförbundet om sympatiblockad gällande uppspelning av viss musik i Teslabilar.

Den 15 november varslade IF Metall om blockad mot tillverkning av Teslakomponenter på Hydro Extrusions i Vetlanda.

16 november varslade Byggnads vom sympatiåtgärder mot allt slags service-, reparations-, nybyggnads-och ombyggnadsarbete på Teslas verkstäder.

22 november varslade Elektrikerförbundet om sympatiåtgärder inom hela Kraftverksavtalet gällande tillförsel av elektricitet till Teslas laddstationer.

Men även fackförbund i de övriga nordiska länderna har börjat agera.

Den 5 december varslade det danska fackförbundet 3F Transport om sympatiaktion mot transporter av Teslabilar, detta efter begäran från IF Metall.

Den 6 december varslade norska Fellesforbundet  om motsvarande sympatiåtgärd i Norge 3F:s i Danmark..

Den 7 december fattade det finska fordons- och transportarbetarförbundet AKT beslut om blockad mot lastning och lossning av Teslaprodukter till Sverige.

 

II.

Kommunistiska Arbetarföreningen vill understryka att vi annars inte har någonting till övers för IF Metall. Det är ett fackförbund, som alltid har letts av högersocialdemokrater och som genomsyras av klassamarbetspolitik. Det har alltid gått i spetsen för att ta ansvar för företagens vinstnivåer genom att kräva att alla fackförbund ska utgå från IF Metalls ”märke” i fråga om lönekrav, som dessa inte får överskrida. Medlemsdemokratin är helt undermålig inom IF Metall och medlemmarna får aldrig rösta om avtalen eller bestämma om de ska gå ut i strejk eller inte. Förbundet har också alltid bekämpat Hamnarbetarförbundets rätt att sluta egna kollektivavtal.

Man kan naturligtvis inte vara emot kollektivavtal överhuvudtaget – kärnfrågan är hur dessa ska vara beskaffade. Om LO hade frågat och låtit sina medlemmar besluta, så skulle exempelvis aldrig Arbetsdomstolen ha inrättats 1928.

If Metall har utlöst denna strejk av ren självbevarelsedrift. Om antalet företag, som inte vill teckna kollektivavtal ökar, hur ska då fackföreningsbyråkratin motivera sin existens? Och vilka ska försörja dem? Varför ska då arbetare ansluta sig till facket? Strejken leds också helt ovanifrån utan att medlemsmassorna mobiliseras. De som agerar strejkvakter är i första hand ombudsmän och andra anställda.

Med detta sagt är ändå IF Metalls kamp mot Tesla rättmätig. Tesla är huvudfienden. Om Tesla vinner, kommer det att få negativa efterverkningar på den svenska arbetsmarknaden, eftersom det för närvarande inte finns något egentligt alternativ till den socialdemokratiskt ledda fackföreningsrörelsen. Det handlar alltså om arbetarklassens principiella rätt att genom fackföreningarna sluta avtal med arbetsköparna.

Gör facket till en kamporganisation – enhet på klasskampens grund!

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Captcha loading...