måndag, mars 20, 2023

> Sökresultat

Arbetarklassen måste säga ifrån på skarpen

I Dagens Nyheter den 14 mars skrev Roland Paulsen: ”I Sverige ser vi den största reallönesänkningen på 30 år. Och vi har numera högst pensionsålder i Europa sett till när de flesta faktiskt går i pension. Man hade kunnat tro att vi stod på gränsen till folkligt uppror.” Roland Paulsen skriver...

Socialimperialistiska tendenser gör Mao sömnlös

Referatet från Maos möte med Yudin är en god fortsättning på artikeln om Maos möte med den Jugoslaviska delegationen från 1956. Man får ytterligare detaljer om Stalin, men framförallt skönjer man den framväxande moderna revisionismens fula tryne tillsammans med en antydan till den kommande utvecklingen av Sovjetunionen till en...

Hur länge har kampen för maoismen pågått i Sverige? 

Den gonzalistiska Kommunistiska Föreningen har nyligen genomfört ett vinterläger med ett begränsat antal deltagare. I ett av uttalandena https://kommunisten.nu/?p=14190 från denna konferens påstås det: ”Kampen för maoismen i Sverige har varit lång och pågått i över 40 år.” Kampen för maoismen i Sverige skulle alltså ha pågått i endast 40...

Demonstration Göteborg: Stoppa massakrerna – Befria Palestina!

Januari månad slutade med att israeliska ockupationsstyrkor massakrerade 9 palestinier i flyktinglägret i Jenin och skadade ett 20-tal. Under februaris sista vecka utförde israeliska ockupationsstyrkor ännu en massaker i staden Nablus som tog 10 palestiniers liv, lämnade uppemot 100 palestinier skadade och åtminstone ett hem raserat. Månaden februari slutar...

Fördöm massakern i Nablus

Onsdagen 22 februari invaderade israeliska styrkor det ockuperade Nablus och dödade 10 palestinier, däribland motståndkämpar, äldre män, förbipasserande och en tonåring. De skadade ytterligare 97 personer i sitt angrepp på det palestinska folket. Tusentals människor har gått ut på gatorna i Nablus för att sörja martyrerna och det palestinska...

Filippinerna: Nya folkarmén bekämpar regeringstrupper i provinsen Samar

Sedan december 2022 har mer än 1 000 armésoldater placerats i provinsen Samar för att förstärka de 21 bataljoner under 8:e infanteridivisionen som redan är verksamma i regionen. Enligt Filippinernas väpnade styrkor (AFP) är syftet med denna massiva utplacering att "krossa de fyra återstående gerillafronterna" inom New People's Army...