torsdag, maj 23, 2024

Stoppa svensk NATO-anslutning

Mellan den 24 april och 11 maj 2023 genomförs övningen Aurora 23. Med ett deltagarantal på över 26 000 personer från armén, marinen, flygvapnet, hemvärnet och militära enheter från ytterligare 14 länder är övningen en av de största i Sverige på många år. Övningen kommer att synas över hela landet, främst i södra Sverige och på Gotland. Stridsmomenten genomförs i huvudsak på Försvarsmaktens övnings- och skjutfält, men de deltagande förbanden kommer också att befinna sig på andra platser i samhället.

– Syftet med Aurora 23 är att höja Försvarsmaktens samlade förmåga att möta ett väpnat angrepp mot Sverige och att tillsammans med andra kunna bidra till stabilitet i närområdet, säger överstelöjtnant Henrik Larsson, planeringschef för övningen.

I Aurora 23 övas allt från beredskapshöjning, mobilisering och värdlandsstöd till stora samordnade anfall på marken, i luften och till sjöss. Ett exempel på Försvarsmaktens nya fokus är hur armén organiseras under övningen då armén ska ha förmågan att kunna leda brigader med en divisionsledning. En armébrigad består av runt 5 000 soldater och officerare. Att styra enheter av den storleken har Försvarsmakten inte övat på under många år, men övningen bidrar till att höja Sveriges förmåga att försvara sig mot ett väpnat angrepp. Det krävs en brigad för att kunna slå tillbaka en kvalificerad fiende.

– Under Aurora 23 får vi tillfälle att öva hela kedjan från beredskapshöjning med mobilisering till att ta emot tredje part för värdlandsstöd, och slutligen genomföra offensiva anfall på marken, i luften och till sjöss. Det vi kommer att lära oss är av högsta vikt kopplat till försvaret av Sverige, säger Henrik Larsson.  Även civila myndigheter kommer att delta i Aurora 23, en viktig del då det civila och det militära försvaret tillsammans måste fungera i händelse av att Sverige angrips. Under våren 2023 kommer Försvarsmakten att samordna Aurora 23 med ett stort antal andra militära övningar i Sveriges närområde.

– Övningen är en viktig pusselbit för att höja den svenska försvarsförmågan, men kommer också att stödja vår resa mot ett Natomedlemskap, säger Henrik Larsson. Just nu fortsätter detaljplaneringen inför övningen för att ge alla deltagare relevanta utmaningar.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Captcha loading...