SÄPO ökar antal registerkontroller

Säkerhetspolisen genomför registerkontroller av personer som är placerade i säkerhetsklass. Registerkontroller är en del av den övergripande säkerhetsprövningen som ska göras av arbetsgivaren inom säkerhetskänslig verksamhet enligt lag. Under de senaste åren har antalet säkerhetsklassade tjänster ökat kraftigt och omfattar t ex många ganska vanliga tjänster inom kommuner och regioner.

Under 2022 har Säkerhetspolisen genomfört cirka 155 000 registerkontroller, att jämföra med cirka 135 000 under 2021. Ökningen beror på att fler verksamheter än tidigare hanterar säkerhetsskyddsklassificerad information och en förändrad lagstiftning där fler verksamheter än tidigare är skyldiga att genomföra säkerhetsprövningar.

Under 2022 har Säkerhetspolisen utvecklat ett system som digitaliserat den egna registerkon­trollprocessen, vilket bland annat lett till minskade handläggningstider. Systemet möjliggör även för verksamhetsutövare att skicka registerkontroller i digital form i större utsträckning än tidigare.

Säkerhetsprövningar utförs både på redan anställd personal och i samband med nyrekryteringar. I praktiken fungerar säkerhetsprövningarna som en form av yrkesförbud.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Captcha loading...