Partiernas hemliga pengar: Sverigedemokraternas rika finansiärer

TV4 rapporterade igår att en insamlingsstiftelse med nära kopplingar till Sverigedemokraterna har tagit emot över fem miljoner kronor i anonyma bidrag. Flera experter menar att det är ett upplägg som strider mot den nuvarande lagen om anonyma bidrag som ska förhindra korruption. Sverigedemokraterna vill heller inte svara på var pengarna kommer ifrån.

– Det centrala här är partiets kontroll, insyn och makt över medlen. Och det är det som strider mot lagstiftningen. Och den konstruktionen kan ju rimligen inte fortgå, säger Marie Demker, professor i Statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Insamlingsstiftelsen, Insamlingsstiftelsen för svensk konservatism, ISK, har startats av ledande Sverigedemokrater. I stadgan står det att stiftelsens uppgift är att samla in pengar, och i ett upprop skriver man att verksamheten är beroende av privata och anonyma bidrag. I denna stiftelse har Sverigedemokraterna ett så kallat bestämmande inflytande.

Det avgörande för nazistpartiets (NSDAP) frammarsch i Tyskland på 1930-talet var att det i ett givet läge lyckades säkra finansiellt stöd och uppbackning av det tyska finanskapitalet. Det räckte inte att dess medlemsbas utgjordes av småborgare, efterblivna skikt från arbetarklassen och trasproletärer. Hitler gjorde processen kort med dem som finanskapitalet uppfattade som ett hot eller de ledande medlemmar som av någon anledning trodde att NSDAP också borde hota finanskapitalet under ”de långa knivarnas natt” 1934. Det är viktigt för borgerskapet i Sverige att knyta Sverigedemokraterna hårdare till sig, eftersom det är näst största parti inom LO-kollektivet. I regeringssamarbetet med de borgerliga partierna kommer självklart Sverigedemokraterna steg för steg anamma de borgerliga partiernas ekonomiska politik fullt ut.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Captcha loading...