Orsakerna till det försämrade ekonomiska läget

Det har nog inte undgått någon att priset på matvaror och el har ökat markant. Vilka är orsakerna till dessa försämrade levnadsvillkor för en majoritet av det svenska folket? En betydande faktor är kriget i Ukraina och den interimperialistiska konflikten mellan USA/EU och Ryssland. Rysslands krig mot Ukraina har till exempel förstört produktionen av spannmål, och Ukraina är en av världens största exportörer av spannmål. Samtidigt har USA och EU infört olika sanktioner mot Rysslands viktigaste export, gas och olja. Detta har i sin tur lett till högre energikostnader. Därtill har USA, i ett mycket avslöjande reportage av journalisten Seymour Hersh, sprängt Nordsteam 2, Rysslands gaslinje till Tyskland. Vad har detta för konsekvenser? Den ryska gasen köptes för att den var billig. När denna tillgång är borta, ser sig de tidigare köparna till andra försäljare, som säljer sin egen gas till ett högre pris. Utbudet har således minskat, och monopoliseringen ökar. Och ju större monopoliseringen är, desto mer handlingsfrihet har monopolisterna att sätta sina egna priser. Energiförsörjning är ingen lyx som man kan undvara, det är väsentligt för alla företag och privatpersoner och hela samhället i stort. Den ökade monopoliseringen av energiresurserna kommer leda till att energipriserna kommer att vara på en högre prisnivå under en lång tid framåt.

Samtidigt ökar riksbanken räntan. Detta betyder att bankerna komma i sin tur att höja räntan för rörliga bolån. Allt mer pengar av hushållens ekonomi måste gå åt till att betala allt mer till bankernas lån, eftersom folk inte har råd att köpa en lägenhet utan lån. Allt färre kommer att spenderas i affärerna, och därmed minska efterfrågan. Dessutom ökar lånen för företagen, som måste höja priserna, eller stänga ned. Poängen med att höja räntan är att minska den ekonomiska aktiviteten, så att mer pengar går till bankerna (läs: finanskapitalisterna) och att minska köpkraften. Ju mindre köpkraft, desto mindre efterfrågan, och därmed kommer prisökningen minska eller priserna att minska. Men problemet är att inflationen inte beror på att gemene man helt plötsligt har fått en hel drös med sedlar i fickan, det man brukar kalla interna faktorer. Problemet är att energipriserna och maten har blivit dyrare på grund av externa faktorer som orsakats av kriget mellan Ukraina och Ryssland, och samtidigt en större konflikt mellan stormakterna US/EU och Ryssland. Lenin hade redan 100 år sedan förklarat att konflikt mellan länder är en inneboende tendens i det kapitalistiska världssystemet. En stormakt försöker alltid besegra en annan, och således råder en ojämn utveckling mellan olika stormakter och block. Detta kallade Lenin lagen om den ojämna utvecklingen. Vi ser idag direkt hur vi blir påverkade av denna objektiva lag, som har förstört produktionen i Ukraina och orsakat enorma störningar i den globala ekonomin och speciellt i Sverige.

En annan anledning till inflationen är den svenska kronans svaghet. Den svenska kronan kan internationellt köpas och säljas, som vilken spekulativ vara som helst; om jag kan köpa en mängd svenska kronor för 10 euro idag kanske jag kan sälja dem för 20 euro imorgon. Men när utländska varor importeras till Sverige, köps de inte i svenska kronor, de köps t.ex. i euro. Om en importör i Sverige köper in en vara från Tyskland, och 10 svenska kronor kostar 1 euro, och varan kostar 10 euro, betalar den svenska importören 100 kr för varan. Men om svenska kronan blir svagare, tappar den sitt värde. Exempelvis kostar 1 euro helt plötsligt 15 kronor, och varan som importeras kostar numera 150 kr! En rejäl prishöjning som givetvis måste reflekteras i butikshyllorna när denna importerade vara säljs i Sverige. I grund och botten utgår detta system är det kapitalistiska världssystemets logik att allting ska vara föremål för spekulativ verksamhet, allting ska kunna köpas och säljas. Detta beror på kapitalismens fullständiga irrationalitet, som bygger på egenintresse, konflikt och förstörelse, inte samförstånd och medveten planering. Svenska kronan gentemot euron är idag nästan på samma nivå som under finanskrisen 2008 och svenska kronans värde gentemot dollarn är ännu lägre. Varför den svenska valutan har fallit i värde kräver nog en egen artikel, men en faktor är att utländska spekulatörer oroar sig för en bolånebubbla ska spricka i Sverige, och därmed kommer fastigheter att förlora sitt värde. Finansmarknaden fungerar som så att man på finansmarknaden kan investera i olika värdepapper, vars värde är kopplat till värdet på svenska fastigheter och bostäder. Faller priset på bostäder och fastigheter, fallet priset på värdepappren. Därför vill man sälja dessa värdepapper, och utbudet av den svenska kronan ökar på valutamarknaden vilket sänker dess värde.

Ytterligare en faktor är att kapitalets agenter i arbetarrörelsen, de korrupta fackpamparna, gått med på en lönehöjning under avtalsrörelsen 2023 som inte alls kompenserar för den inflation som försämrat proletariatets ekonomi. IF Metall, Unionen och Sveriges Ingenjörer har begärt lönelyft på 4,4 %. Hamnarbetarförbundet har uttryckt en riktig kritik mot detta:

Industrifacken har tidigare i höst lanserat sitt lönekrav 4,4 %. Den extremt låga ambitionsnivån från ”märkesfacken” begränsar handlingsutrymmet för alla oss andra. De utmärker sig med sin analys att kraftiga reallönesänkningar i Sverige skulle kunna begränsa den i allt väsentligt importerade inflationen. I våra grannländer som t ex Danmark och Tyskland verkar fackföreningsrörelsen göra en helt annan analys då man gått ut med tvåsiffriga krav på löneökningar, och i England har Hamnarbetarna i Liverpool under hösten vunnit en stor seger med löneökningar på 14–18 %.

I själva verket är detta ett försök från de korrupta fackföreningsledarna att gå kapitalets ärende och överföra krisens börda till arbetarklassen. Hamnarbetarförbundet är förebild som en kämpande fackföreningsrörelse.

Sammanfattat kommer arbetarklassens läge att försämras på grund av följande orsaker:

 • Högre energipriser och priset på andra viktiga varor som t.ex. spannmål och plast på grund av störningar i utbudet efter kriget i Ukraina och den interimperialistiska konflikten mellan USA/EU och Ryssland
 • Räntehöjning på lån, som försvagar köpkraften hos belånade hushåll och företag med rörlig ränta
 • Svenska kronan har blivit svagare, vilket ökar priset på importerade varor
 • Kapitalets lakejer i avtalsrörelsen som lägger ekonomikrisens börda på arbetarklassen genom att kräva lönehöjningar som inte motsvarar inflationen

1 KOMMENTAR

 1. Jag anser att detta är en otillfredsställande analys som inte nämnvärt skiljer sig från de gängse analyserna i våra gängse massmedia utom vad det beträffar den sista punkten om de fackliga ledarnas flathet. Varför ställs inte frågan hur kan det komma sig att samtidigt (ifjol) som arbetskraftskostnadernas andel av BNP minskar på bruttovinsternas bekostnad har vi en våldsam inflation? Hänger inte dessa saker ihop? Vi har de största reallönesänkningarna på 30 år men storföretagens vinster skjuter i höjden. Har inte inflationen även ett resultat av att USA under pandemin lät sedelpressarna rulla på och skapa pengar utan täckning.
  Till exempel i mars 2021 uppgick enligt Nasdaq USA:s totala covid-kostnader till 5200 miljarder dollar. Andra världskriget kostade Förenta staterna 4700 tusen miljarder dollar (i dagens dollarvärde). Den totala sedeltryckningen i USA uppgick till 13000 miljarder dollar. ( 5200 miljarder dollar för Covid + 4500 miljarder dollar ör kvantitativa lättnader + 3000 miljarder dollar för infrastruktur.).
  Även vår riksbank har varit i farten, under pandemin hade den ambitionen att öke penningmängden 1400 miljarder. I varje fall så ökade Sveriges penningmängd med 30 procent från 2019 till i slutet av 2020.
  Nu skyller man bara på Putin!
  Monoteisterna som nu har chansen att visa att deras teori att om penningmängden ökar mer än ekonomin i stort blir det inflation! Men de är märkligt tysta,
  Kenneth Lundgren

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Captcha loading...