Organisera, gör motstånd och slå tillbaka mot talibanernas krig mot kvinnorna

Uttalande från Afghanistans Kommunistiska Parti (maoisterna) om talibanernas påtvingande hijabpolitik:

Talibanerna har intensifierat sina ansträngningar för att upprätta en könsapartheidregim och återupprepar den hemska kvinnofientliga politik som gjorde dem ökända på 1990-talet. Talibanernas avskyvärda ministerium för sedlighet och dygd, som är kallsinnigt men ändå medvetet och avsiktligt inrymt i det nu nedlagda ministeriet för kvinnofrågor, har beordrat alla kvinnor i landet att dölja sina ansikten offentligt och till och med undvika att gå ut ur sina hem helt och hållet, som “det bästa alternativet för att följa sharias hijab”.

Den 7 maj tillkännagav det ökända ministeriet, vid ett evenemang för enbart män, ett dekret som syftar till att helt avlägsna kvinnor från det offentliga livet. I dekretet står det att “kvinnor som inte är mycket unga eller mycket gamla måste täcka sina ansikten”. I dekretet anges burka, som täcker kvinnor från topp till tå och endast tillåter ögonen att se genom ett litet galler, “som den bästa formen av hijab”.

Talibanerna meddelade att “det är obligatoriskt att lyda dekretet” och, i en ondskefull plan, tvingar de kvinnors manliga “förmyndare” eller arbetsgivare att verkställa ordern, vilket förnekar kvinnors mänsklighet och handlingsförmåga. I dekretet varnar man för att kvinnor som inte lyder ordern kommer att få sina hus identifierade och att deras manliga “förmyndare” först kommer att varnas och senare straffas och fängslas. Dessutom kommer kvinnor som arbetar i offentlig tjänst och på statliga institutioner och som inte lyder order att avskedas. I dekretet meddelas att manliga anställda inom den offentliga sektorn kommer att avskedas om deras kvinnliga släktingar inte lyder.

Detta nya drakoniska kvinnofientliga dekret är det senaste i raden av angrepp på kvinnors rättigheter sedan talibanerna återvände till makten i augusti förra året. De beordrade kvinnor att stanna hemma under sin andra vecka vid makten, eftersom deras krigare inte var utbildade för att respektera dem. Senare, i september, förbjöd de utbildning för flickor efter sjätte klass. I december förbjöd de kvinnor att resa utan manligt sällskap. Nu kommer det nya dekretet, som kräver att alla kvinnor ska täcka sina ansikten, att cementera förtrycket och beröva dem deras personliga och sociala identiteter och förneka dem den grundläggande rätten att välja sina kläder. Denna kvinnofientliga politik förstärker ytterligare Afghanistans sociala och ekonomiska kris. När 98 procent av landets befolkning svälter, sätter talibanerna landets kvinnliga befolkning i husarrest och förnekar dem själva rätten att försörja sig.

Själva kärnan i talibanernas ideologi och politik innebär att de uppträder fientligt mot landets massor. Deras regim saknar varje mått av legitimitet. I talibanernas reaktionära ideologi, som hävdar att de styr å Guds vägnar, värderas inte massornas samtycke. Deras enda metod för att styra är att använda tvång och brutalt våld.

Talibanernas islamiska emirat är ett skolexempel på en svag och illegitim politisk regim med en tunn social bas. Det är inte konstigt att frågan om att deras styre inte kommer att vara länge och kommer att diskuteras överallt. Utan tvekan kommer talibanernas pest att blekna bort och kollapsa. Den verkliga frågan är dock om landets befolkning kommer att kunna bestämma sitt eget politiska öde. För om de inte lyckas bilda ett eget folkligt, revolutionärt ledarskap och ta ansvar för sin sociala och politiska framtid kan talibanregimens kollaps leda till nya sociala och politiska katastrofer. I mer än fyrtio år har landets folk lidit av det barbari som imperialister, socialimperialister och reaktionära islamister bryggt åt dem. Detta barbari kommer att bestå och kan komma att intensifieras om det inte möts av ett organiserat svar från folkmassorna. Afghanistans folk kommer att fortsätta att lida i imperialismens, den reaktionära islamismens och etnonationalismens eländiga helvete, eller så kommer de att organisera sig och bli herrar över sitt öde och röra sig mot en progressiv nydemokratisk och socialistisk framtid.

Som vi upprepade gånger har bevittnat finns det inget slut på talibanernas irrationella fientlighet mot kvinnor. Ändå har Afghanistans kvinnor modigt stått upp och fortsätter att motsätta sig talibanernas människofientliga politik med uthållighet och beslutsamhet trots hårt förtryck och våld, vilket är en källa till mod och hopp om en bättre framtid. Därför måste kommunistiska och revolutionära krafter organisera sig mot talibanernas krig mot kvinnor. Kommunistiska och revolutionära krafter måste öka sin organisering, agitation och propaganda bland kvinnomassorna för att bryta ner talibanernas könsapartheidregim.

Vår kamp i Afghanistan är en del av de arbetande massornas globala kamp för en bättre framtid. Därför uppmanar vi alla demokratiska, progressiva, arbetande och kommunistiska krafter världen över att vara solidariska med folkets, särskilt kvinnornas, kamp i Afghanistan och stödja kampen mot normaliseringen av talibanregimen.

Afghanistans Kommunistiska Parti (maoisterna) fördömer talibanernas vansinniga kvinnohat och krig mot kvinnor. Vi är fast beslutna att kämpa och organisera tills talibanregimen begravs i folkets vrede och folket störtar patriarkatet, halvfeodalismen, den byråkratiska kapitalismen och imperialismen och gör folket till herre över sitt öde.

Ned med patriarkatet!

Ner med talibanernas kvinnofientliga teokrati!

Länge leve den nydemokratiska och socialistiska revolutionen!

Länge leve marxismen-leninismen-maoismen!

Afghanistans kommunistiska (maoistiska) parti

10 maj 2022

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Captcha loading...