Nej till svenskt medlemskap i NATO

Det svenska monopolkapitalet och det politiska etablissemanget försöker nu på ett kuppartat sätt ansluta Sverige till NATO. Besluten påverkar den svenska arbetarklassen och övriga folkets säkerhet och binder Sverige ännu närmare USA-imperialismen. Den svenska alliansfriheten och neutraliteten har en lång historia i vårt land och har ett grundläggande starkt stöd inom arbetarklassen.

Den ryska imperialismens attack på Ukraina har skapat rädsla och oro och i skuggan av en känslofylld och uppskruvad debatt genomförs nu en blixtanslutning till NATO.

Det är arbetarklassens söner och döttrar som offras i de imperialistiska krigen och fred och säkerhet inte kan byggas genom militära allianser och upprustning. Ett NATO-medlemskap gör Sveriges situation och världen mer osäker. På kort sikt riskerar det att öka spänningarna i en redan konfliktfylld situation. På längre sikt för att det bidrar till en mer polariserad och militariserad värld som bygger på hotet om att använda kärnvapen.

I sin kärnvapenpolicy slår NATO fast att så länge det finns kärnvapen kommer NATO att förbli en kärnvapenallians. Det finns i policyn inga begränsningar för när eller hur kärnvapen skulle kunna användas, inklusive användning av kärnvapen för en första attack. Ett medlemskap skulle innebära att Sverige inordnar sig under det amerikanska kärnvapenparaplyet, deltar i NATOs gemensamma kärnvapenplanering och kärnvapenövningar. I praktiken innebär det att våra länder skulle delta i förberedelser för att kärnvapenbomba civila i andra länder.

NATOs försvarsstrategi bygger på avskräckning. Hot om våld är alliansens främsta verktyg och dess hela utgångspunkt. Avskräckningen bygger på militär upprustning, som bidrar till en upprustningsspiral där alla imperialistiska länder kommer delta.

NATO är reaktionärt och antikommunistiskt och inte ens en försvarare av den borgerliga demokratin. Exempel på det är medlemmarna Turkiet och Ungern som knappast ens är borgerliga demokratier. Ett medlemskap innebär att Sverige allieras med dem. Turkiets krig mot kurdiska självständighetssträvanden blir också Sveriges krig. Sverige knyts ännu närmare USA:s säkerhetspolitik, som har en lång historia av olagliga invasioner, krigsbrott och en vägran att bidra till internationella fördrag om nedrustning och mänskliga rättigheter.

NATO har aktivt deltagit i Bosnienkriget, i Kosovokriget, i kriget mot Irak, i bombningarna av Libyen och i ockupationen av Afghanistan. NATO är ett verktyg för USA-imperialismens strävanden. Ytterst är det en allians som är riktad både mot konkurrerande imperialistiska länder som Kina och Ryssland och mot folkens revolutionära kamp.

Hanteringen av anslutningen till NATO påminner om hur Socialdemokraterna vände och anslöt Sverige till EU 1992. Skillnaden är att nu går hela processen med expressfart och helt utan försök till folklig förankring.

Nej till NATO!

Kräv en folkomröstning om NATO-frågan!

Kamp mot imperialismen!

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Captcha loading...