torsdag, maj 23, 2024

Motarbeta USA:s plan att använda Filippinerna i krigsstrategin mot Kina

Filippinernas kommunistparti (CPP) fördömer det imperialistiska USA för krigshetsande och ökade krigsförberedelser mot Kina och för att använda Filippinerna och andra länder som avfyrningsramp för sina planerade militära attacker mot sin rivaliserande imperialistiska makt.

I en intervju med Financial Times för några dagar sedan (“US military deepens ties with Japan and Philippines to prepare for China threat”) avslöjade den imperialistiska huliganen generallöjtnant James Bierman, som är ansvarig general för USA:s tredje marina expeditionskår (III MEF) och för USAs marininfanteristyrkor i Japan, uttryckligen hur USA sedan länge har planerat för att förbereda ett krig mot Kina, och han jämförde detta med de många år av förberedelser som de gjort i Ukraina:

Varför har vi nått den framgång som vi har uppnått i Ukraina? En stor del av detta beror på att vi efter den ryska aggressionen 2014 och 2015 på allvar började förbereda oss för framtida konflikter: utbildning för ukrainarna, förberedande lagring av förnödenheter, identifiering av platser från vilka vi kan ge stöd och upprätthålla operationer.

Vi kallar det för att sätta upp skådeplatser. Och vi sätter upp skådeplatser i Japan, i Filippinerna och på andra platser.

Dessa uttalanden från general Bierman är typiska för USA-imperialisternas grova arrogans i deras obevekliga strävan att etablera sin globala hegemoni i sin desperation att motverka sin strategiska ekonomiska nedgång. Man ser med förakt på Filippinernas och andra länders suveränitet. De behandlar sina så kallade “allierade” som rena brickor i sitt imperialistiska schackspel för att omringa sin supermaktsrival Kina.

I linje med Pentagons strategi att omringa Kina och förlägga sina styrkor inom den så kallade första-ö-kedjan fortsätter USA att bygga upp sin militära närvaro i Japan, Korea, Singapore och Filippinerna där man har militärbaser och där de styrande regeringarna är underordnade USA:s intressen.

I slutet av förra året förklarade Marcos-regeringen att den planerar att tillåta amerikanska militär på ytterligare fem platser som USA valt för att bygga sina militära anläggningar inom befintliga eller kommande militärläger för Filippinernas väpnade styrkor: två i provinsen Cagayan och en i Isabela, Zambales och Palawan. Dessa är ett tillägg till de militära anläggningar som USA redan har byggt i fem läger för de väpnade styrkorna inom ramen för avtalet om utökat försvarssamarbete (EDCA). Man tror att USA, förutom att förlägga vapen, planerar att bygga mark-till-luft-missilsystem i dessa anläggningar, som kommer att ha fördelen att de bevakas av filippinska militära styrkor enligt EDCA.

Byggandet av dessa militära anläggningar i Filippinerna är en del av de ökade krigsprovokationerna mot Kina som omfattar ökad närvaro av amerikanska flottstyrkor i de västra och östra filippinska haven, på den östra japanska kusten och i Taiwansundet. Förenta staterna fortsätter att ifrågasätta den kinesiska enmaktspolitiken (Kinas suveränitet över Taiwan) som en central del av sin strategi för att provocera Kina att “äga startpistolen” för att rättfärdiga ett totalt krig mot Kina.

De planerade missilavfyrningssystemen och andra amerikanska militära anläggningar som ska byggas i Filippinerna kommer att fungera som en magnet för kinesiska attacker mot Filippinerna. USA kränker skamlöst Filippinernas suveränitet genom att använda landet som bas för att starta sina utländska krig.

Det filippinska folket måste bestämt motsätta sig USA:s planer på att använda Filippinerna som ett militärt startfält och dra in landet i sin krigsskådeplats mot Kina. De måste förstärka sina protester mot imperialistiska krigsförberedelser och kräva en nedtrappning av de militära spänningarna.

Det filippinska folket måste knyta an och bygga upp en antiimperialistisk solidaritet med Asiens folk för att försvara den nationella suveräniteten i respektive land och motsätta sig imperialistiska krigsprovokationer. I Japan och Korea protesterar folket kraftfullt mot USA:s militära närvaro i sina länder. Tiotusentals människor har genomfört demonstrationer för att försvara sina länders suveränitet och motsätta sig sina regeringars underkastelse.

Samtidigt som man kräver att Kina ska avveckla sina militära anläggningar i västra Filippinska havet som kränker landets suveränitet till havs, måste det filippinska folket också kräva att alla amerikanska militära anläggningar i AFP:s läger avvecklas och motsätta sig planerna på att bygga missilavfyrningssystem.

Partiet uppmanar det filippinska folket att höja sitt krav på verklig nationell frihet och på en oberoende och fredsälskande utrikespolitik. De måste uttrycka sina protester och visa sin indignation mot den amerikanska regeringen och militären och kräva att de imperialistiska krigsprovokationerna upphör.

Marco Valbuena | Informationschef | Filippinernas kommunistparti

(Denna text är en översättning)

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Captcha loading...