måndag, mars 20, 2023

Marxistiskt Forum - mobile

Marxistiskt Forum är samma namn som Kommunistiska Förbundet (marxist-leninisterna)/Sveriges Kommunistiska Parti hade på sin teoretiska tidskrift mellan 1965 till 1985. Tanken är att tidningen ska fylla samma funktion som den gamla tidningen och bidra till att höja den teoretiska nivån både internt och externt. Artiklarna i tidningen riktar sig till den teoretiskt intresserade kommunisten och det är öppet för alla och en var som känner sig hågad att skicka in artiklar till marxforum@protonmail.com. Föreningen vill uppmana till en levande debatt och kommer ta in artiklar som kritiserar vår ideologi eller vår praktik. Vi tror inte på att undertrycka kritik utan att dra lärdom av den.

Artiklar som publicerats i tidningen finns att hitta på Marxistiskt Forums webbsida www.marxforum.se där du också kan teckna en prenumeration. Texter av teoretisk eller analytisk karaktär publiceras på Kommunistiska Arbetarföreningens webbsida under kategorin “MF Webb“.

> MF Webb

Socialimperialistiska tendenser gör Mao sömnlös

Referatet från Maos möte med Yudin är en god fortsättning på artikeln om Maos möte med den Jugoslaviska delegationen från 1956. Man får ytterligare...

Artikel av Clara Zetkin inför den 8 mars 1923

Den internationella kvinnodagen den 8 mars instiftades av Andra Internationalen 1910 på initiativ av Clara Zetkin, sedermera ledande kommunist i såväl Tysklands Kommunistiska Parti som...

Åsikter om Jugoslavien i en brytningstid

Den publicerade artikeln är översatt från boken  ”Mao Zedong on Diplomacy” utgiven av den nuvarande kontrarevolutionära regimen i Beijing 1998. Man måste därför naturligtvis...

En kritisk utvärdering av gonzalismen av MCU

Den maoistiska organisationen Maoist Communist Union i USA har just utkommit med ett nytt nummer av deras teoretiska tidsskrift Red Pages nr 3, som...

Intervju med en kinesisk maoist om den revolutionära kampen i Kina

Följande utdrag är från översättning av en intervju med en kinesisk maoist som publicerades den 2 februari detta år. De revolutionära kinesiska maoisterna lider...

Om det tillkännagivna bildandet av Internationella kommunistiska förbundet

Filippinernas Kommunistiska Parti, Centralkommittén 18 januari 2023 Filippinernas Kommunistiska Parti (FKP) framför sina revolutionära hälsningar till de 15 kommunistiska partier och organisationer från 14 länder, som...