söndag, september 24, 2023

Marxistiskt Forum - mobile

Marxistiskt Forum är samma namn som Kommunistiska Förbundet (marxist-leninisterna)/Sveriges Kommunistiska Parti hade på sin teoretiska tidskrift mellan 1965 till 1985. Tanken är att tidningen ska fylla samma funktion som den gamla tidningen och bidra till att höja den teoretiska nivån både internt och externt. Artiklarna i tidningen riktar sig till den teoretiskt intresserade kommunisten och det är öppet för alla och en var som känner sig hågad att skicka in artiklar. Föreningen vill uppmana till en levande debatt och kommer ta in artiklar som kritiserar vår ideologi eller vår praktik. Vi tror inte på att undertrycka kritik utan att dra lärdom av den.

Artiklar som publicerats i tidningen finns att hitta på Marxistiskt Forums webbsida www.marxforum.se där du också kan teckna en prenumeration. Texter av teoretisk eller analytisk karaktär publiceras på Kommunistiska Arbetarföreningens webbsida under kategorin “MF Webb“.

> MF Webb

Islam: Ideologi och verktyg för de exploaterande klasserna

 Nasreen Jazayerii, 2002 Inledning Följande artikel skrevs på uppdrag av ”A World To Win” för att undersöka islams roll som politisk kraft i dagens värld....

Om förhållandet mellan arbetarklassen och dess parti under socialismen

Om förhållandet mellan arbetarklassen och dess parti under socialismen 1 Fred Engst   Sammanfattning Som Lenin påpekade i Staten och Revolutionen är staten ett instrument för klassherravälde. Eftersom ...

En snabb översikt över masslinjen

Det finns många frågor som man kan ställa sig när det gäller masslinjen. Vi måste undersöka var och en av dem i tur och...

Kinesiska maoister om den kinesiska socialimperialismen

Intervjun publicerades på jamahiraya den 2 februari i år https://jamahiriya.medium.com/interview-with-chinese-maoists-a34e79a379a0 : Fråga: Kan du beskriva Kinas nuvarande ställning i och förhållande till det världsomspännande...

Socialimperialistiska tendenser gör Mao sömnlös

Referatet från Maos möte med Yudin är en god fortsättning på artikeln om Maos möte med den Jugoslaviska delegationen från 1956. Man får ytterligare...

Artikel av Clara Zetkin inför den 8 mars 1923

Den internationella kvinnodagen den 8 mars instiftades av Andra Internationalen 1910 på initiativ av Clara Zetkin, sedermera ledande kommunist i såväl Tysklands Kommunistiska Parti som...