onsdag, juli 24, 2024
Marxistiskt Forum är samma namn som Kommunistiska Förbundet (marxist-leninisterna)/Sveriges Kommunistiska Parti hade på sin teoretiska tidskrift mellan 1965 till 1985. Tanken är att tidningen ska fylla samma funktion som den gamla tidningen och bidra till att höja den teoretiska nivån både internt och externt.

Artiklarna i tidningen riktar sig till den teoretiskt intresserade kommunisten och eftersom Kommunistiska Arbetarföreningen vill uppmana till en levande debatt, är det öppet för alla och en var som känner sig hågad att skicka in artiklar.

Här finner du tidigare nummer av tidskriften Marxistiskt Forum. Enskilda nummer finns att köpa hos www.oktoberforlaget.se

2023


Nr 3 – Sovjetrevisionismen
   • Ledare: Varför detta nummer om sovjetrevisionismen?
   • Inledning till “Den inre partibourgeoisin under den socialistiska perioden”
   • Den inre partibourgeoisin under den socialistiska perioden
   • Sovjetrevisionisternas fascistiska diktatur
   • Revisionismens ursprung och utveckling i Sovjetunionen
   • Recension: Resa in i det okända
   • Molotov erinrar sig
   • Sovjetrevisionismen och den “kapitalistiska vägen”

 

Nr 2 – Socialismen
   • Ledare: Varför har socialistiska stater urartat?
   • Kampen för att faktiskt bygga ett socialistiskt samhälle
   • Vad är socialism?
   • En socialistisk vision
   • Masslinjen och kampen mot byråkratin
   • Recension av Rethinking Socialism: What is socialist transition?

 

Nr 1 – “Vänster”-revisionism
   • Ledare: Om “vänster”-revisionismen
   • Gonzalism: en “vänster”-revisionistisk avvikelse
   • Gonzalismen och terrorismen en inledning till Den västeuropeiska “stadsgerillans” felaktiga linje
   • Den västeuropeiska “stadsgerillans” felaktiga linje
   • Replik till KL om Bo G och dialektiken
   • Hans Kallenius och naturens dialektik

2022


Nr 3 – Valet 2022
 
Nr 2 – Kriget i Ukraina
   • Ledare: Kris och krig i Ukraina
   • Varför har Ryssland angripit Ukraina?
   • Rapport från ett krig
   • Om den väpnade konflikten i Ukraina: Intervju med Marco L. Valbuena om Filippinernas kommunistiska partis ställningstagande
   • Ny huvudmotsättning i världen?
   • Pakistans premiärminister avsätts: Till vilken grad var USA inblandade?
   • Varför Rysslands krig är ett imperialistiskt krig
   • Några tankar om Hans Kallenius syn på den dialektiska materialismen
   • Svar till Hans Kallenius
 
Nr 1 – Miljön
   • Ledare: Om miljöfrågan
   • Andreas Malm och taktiken för klimatrörelsen
   • Ekologins fyra lagar och kapitalismens fyra anti-ekologiska lagar
   • IPCC-rapporten: Nyckelresultat och radikala konsekvenser
   • Från Marx och Engels till dagens miljökamp
   • USA:s militär förorenar hela världen
   • Bo Gustafsson och den dialektiska materialismen

 

2021


Nr 3 – Filosofi
   • Ledare: Varför är marxistisk filosofi viktig?
   • Materialism och idealism
   • Recension: “Vårt enda liv: sekulär tro och andlig frihet”
   • Teser om Feuerbach
   • Engels emergenta dialektik
   • Marx & Engels: Brev om filosofi
   • Efter trettio år
   • Kommentar till Bo Gustafssons efterord
 
Nr 2 – Imperialismen
   • Ledare: Imperialismen föder krig och revolution
   • Om rivaliteten mellan USA och Kina
   • Det finns inga imperialistiska stater – och ingen anti-imperialism behövs heller
   • Maos två huvudmotsättningar?
   • Bokrecension: Imperialism in the 21th century – John Smith
   • Socialdemokratin och imperialismen
   • De superrike som klasse
   • Svensk imperialism i Baltikum
   • Den ekonomiska rivaliteten mellan USA och Kina
 
Nr 1 – Politisk ekonomi
   • Ledare: Ser vi slutet i tunneln?
   • Vad är “finansialisering”?
   • Reproduktivt arbete och klassamhället
   • En global profitkvot: ett nytt tillvägagångssätt
   • Mao Zedong och huvudmotsättningen
   • Marxistiska kristeorier
   • Grunderna till kapitalets cirkulation, del 1
   • Anwar Shaikh, konkurrensen och Lenin
   • Vad är logistik?

 

2020


Nr 2 – Proletär feminism
   • Ledare: Kommunisterna och kvinnofrågan
   • Kvinnorörelsens historia och utveckling i Sverige
   • Kvinnor, giftermål och sex
   • Partistyrelseresolution i kvinnofrågan, februari 1977
   • Kommunisterna och den nationella frågan
   • En kommentar till “Om motsättningar”
 
Nr 1 – LAS / Coronapandemin och krisen / Partibygget
   • Ledare: Stoppa försämringarna av LAS
   • Vad skall man börja med?
   • Några frågor rörande metoderna för ledningen
   • Vilka metoder använder revisionister för att ta makten i ett kommunistiskt parti?
   • Den kapitalistiska krisen och coronapandemin
   • Regeringens coronastrategi – ett cyniskt spel med människoliv
   • Socialism eller pandemi
   • Antirevisionistisk historia – att bygga nya revolutionära kommunistiska partier

 

2019


Nr 1 – Klasser och klasskamp i Sverige
   • Ledare: Socialdemokraterna gjorde allt för att behålla regeringsmakten
   • Om problem med klassanalysen i Sverige
   • Riksdagen har skärpt anti-strejklagstiftningen ytterligare
   • Hamnavtalet i hamn. Och hur har ni det själva?
   • Kapitalism och arbetarimmigration
   • Arbetarklassen måste inte bara kämpa för sina kortsiktiga, ekonomiska intressen
   • Arbetare, löner och legal status
   • Stackars Mao Zedong, som inte ens var maoist
   • Göran Therborns nya klassanalys

 

2018


Nr 1 – Vilket slags maoism? / Identitetspolitik / Val 2018

 

2017


Nr 1 – Programdiskussioner
   • Varför detta första nummer av Marxistiskt Forum?
   • Föreningens grundsatser
   • Föreningens handlingsprogram
   • Görs revolution utifrån etiketter?
   • Upprop för marxismen-leninismen-maoismen!
   • Från marxism till marxism-leninism-maoism (del 1)

 

Kommunistiska Arbetarföreningens Nyhetsbrev