Massdemonstrationer för Palestina i många städer

Under tiden efter den palestinska befrielserörelsens överraskningsattack mot den israeliska sionismen den 7:e oktober har många stora demonstrationer skett runtom i landet.

I Stockholm har det varit många demonstrationer med upp till ca 10 000 deltagare. I Malmö ett flertal demonstrationer med ca 5000 deltagare. Även i Göteborg har det varit många stora demonstrationer. Samma sak i ett flertal andra städer.

En av dessa är Helsingborg som kom i nationellt fokus samma dag som som den framgångsrika palestinska motattacken skedde. I Helsingborg finns det enligt uppgift runt 3500 palestinier, vilket betyder en koncentration långt utöver det normala i Sverige. Efter årtionden av israeliskt mördande och förtryck fanns det äntligen lite hopp på horisonten och spontana demonstrationer med palestinska flaggor och slagord ägde rum. Den statliga desinformationen var snabbt på plats med direktiv att det var bara Hamas som låg bakom den militära offensiven, inte den samlade militanta palestinska befrielserörelsen. Dessutom blev det förbjudet att säga ”Hamas”,vidare beskrivs all antisionism lögnaktigt som antisemitism.. Man får i media endast säga ”det terrorstämplade Hamas” men absolut inte ”terrorstaten Israel”. Det är en propagandateknik hämtat direkt den nazistiska propagandaministern Göbbels. Upprepa en lögn tillräckligt många gånger, så blir det till en sanning, men den tekniken fungerar bara delvis då den som vill, har tillgång till alternativ information.

Som exempel skrev Helsingborgs Dagblad den 9:e oktober:

Hamas hyllades i manifestation för Palestina på Söder

I helgen hölls en manifestation på Söder i Helsingborg med anledning av attacken på Israel i helgen. Attacken utfördes av terrorstämplade Hamas.”

Verkligheten var att ingen antisemitism eller uttryckligt stöd för just Hamas kom till uttryck i dessa tidiga spontana demonstrationer. Stadsdelen ”Söder” i Helsingborg är en proletär stadsdel med en stor andel palestinier och andra invandrare.

Denna tidiga inriktning på den statliga desinformationen har sedan blivit normgivande. Den är uppenbarligen samordnad från tidö-regimens propagandadepartement, men samtliga riksdagspartier har ordnat in sig i ledet. Hittills verkar i stort sett alla journalister på den statligt kontrollerade median ha lydigt upprepat vad de blivit tillsagda.

Enhetsgruppen i Helsingborg, http://enhetsgruppen.se , en organisation med ett brett demokratiskt och anti-imperialistiskt program som funnits till i ca 25 års tid, var tidigt med på noterna och tog initiativ till bred politisk samordning av olika progressiva och s.k. vänster- organisationer, inklusive flera lokala palestinska organisationer. Vad som följde, huvudsakligen drivet av den lokala palestinska diasporan, var en i staden aldrig tidigare skådad serie av välorganiserade demonstrationer. I den första deltog ca 1000 personer, i den andra 2000 och i den tredje 3000 personer. Rekordstort för Helsingborg. Nästa demonstration är planerad till den 18:november.

Det har i huvudsak varit palestinier och andra invandrare som har deltagit. Många familjer, barnvagnar och ungdomar har deltagit i de lugna men militanta demonstrationerna. Ett mindre antal etniska svenskar har också synts till.

Dessutom har det skett en rad mindre manifestationer och samlingar. Ett exempel var en manifestation till minnet av Kristallnatten där, bland andra, många palestinier deltog.

Socialdemokraterna har försökt hänga på trenden med den växande opinionen för Palestinas sak.

En lokal riksdagsman, Ola Möller, tillsammans med en ledande kommunpolitiker, kallade utvalda palestinier till ett ”informationsmöte” för att torgföra sin ruttna politik. Det gick inte så bra. De mötte en vältalig, arg och militant samling som dessutom innehöll representanter för Enhetsgruppen som hade blivit tipsade om mötet.

Möllers arroganta attityd gick inte hem. Hamas var terrorister och man kan inte på detta stadium säga att Israel begår folkmord. Det kan endast en internationell domstol slå fast i efterhand. Dessa påståenden fick mötessalen i uppror.

Det blev inte bättre då han vädjade om stöd,… då sossarna trots allt ändå var palestiniernas ”bästa vänner”. Då han sedan hotade med att kasta ut en representant från Enhetsgruppen från mötet, visade han sitt rätta jag. Det är inte lätt att komma från de borgerliga salongerna och hantera verklig demokrati där rättmätiga starka känslor kommer till ytan. Flera deltagare sa öppet att de inte längre ville ha med socialdemokraterna att göra.

/ Masi

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Captcha loading...