Mao Zedongs regler för den inre partikampen – tre ”att” och tre ”inte”

”Den här gången finns det fortfarande tre rader: Praktisera marxism-leninism, inte revisionism. Förena er och splittra inte. Var öppen och uppriktig, intrigera inte och konspirera inte. Och detta innebär att inte utöva fraktionalism. Jag kommer att upprepa dessa tre linjer: Utöva marxism-leninism, inte revisionism. Förena er och splittra inte. Var uppriktiga och öppna, intrigera och konspirera inte.” (Ordförande Maos samtal med medlemmar av politbyrån som var i Beijing 3 maj 1975)

”Maos sammanfattning av hur man på ett korrekt sätt hanterar kampen inom partiet som icke-antagonistiska motsättningar bland folket, med början i hans tidiga Yan’an korrigeringsperiod, lyfte fram metoden med “kritik och självkritik”, ända till de grundläggande principerna om “tre att och tre inte”.  Dessa var “att praktisera marxism-leninism, inte revisionism; att förena, inte splittra; att vara öppen och uppriktig, inte att delta i intriger.” Detta var sammanfattningen av hans livslånga kamp inom partiet: ideologiskt måste man ansluta sig till marxismen-leninismen, medan man beteendemässigt måste försöka ena majoriteten; i arbetssätt måste man agera öppet och uppriktigt. Dessa tre punkter är oumbärliga, men “att praktisera marxismen-leninismen” är den mest grundläggande. Detta beror på att endast marxismen-leninismen är förenlig med de övergripande och långsiktiga intressena för arbetarklassen och de breda massorna inom folket.” (Fred Engst)


Tre “att”

  • att praktisera marxism-leninism
  • att förena
  • att vara öppen och uppriktig


Tre “inte”

  • inte revisionism
  • inte splittra
  • inte delta i intriger och konspirationer

KF(gonzalisterna) har splittrat Kommunistiska Föreningen. I händelseutvecklingen som lett till detta har, vad som nu är Kommunistiska Arbetarföreningen, fört en omfattade politisk argumentation mot den gonzalistiska ’vänster’ avvikelsen, på kommunisten.nu. Kamraterna i vad som nu är KF (gonzalisterna) har inte bemött denna argumentation i sak,  i någon större utsträckning, utan i stort ignorerat den. Tydligen var denna politiska argumentation väldigt besvärlig för dem, då  politiska inlägg mot gonzalismen omedelbart censurerades efter genomförd kupp. Berörda artiklar, med tillhörande läsarkommentarer, togs helt enkelt bort från webbsidan. Inte nog med att man avlägsnade allt som kritiserade gonzalos vänster-revisionism, man censurerade bl.a även Fred Engsts artikel ”Om förhållandet mellan arbetarklassen och dess parti under socialismen”, som behandlar ursprung och  orsak till kapitalistfararna under socialismen, samt lärdomar av från kampen mot dem, främst under kulturrevolutionen. Man undrar om … gonzalisterna anser att kritik av kapitalistfarare inte är förenligt med gonzalismen?  Möjligheten för läsare att kommentera artiklar försvann likaså.

Det är svårt att tolka detta annat än som ett tydligt svaghetstecken hos splittrarna. Gonzalisterna har uppenbarligen inte förtroende för sin politik och egen förmåga att diskutera eller försvara den. Nu är detta helt förståeligt, då de har brutit mot varje regel för hur en linjekamp inom en maoistisk organisation skall föras, så som Mao Zedong sammanfattade den, baserad på 55 års erfarenhet, mot slutet av sitt liv.


Att praktisera marxism-leninism, inte revisionism

Kommunistiska Föreningens program och resolutionen från  enhetskonferensen 2019 visar klart att KF var en maoistisk organisation och praktiserade marxismen-leninismen-maoismen.

Resolutionen från 2019 antogs dessutom enhälligt.

KF(gonzalisterna) skriver ”Grunden för föreningens enhet är vår ideologi, marxismen-leninismen-maoismen, som den syntetiserades av Perus Kommunistiska Parti under ledning av Ordförande Gonzalo.” Detta är att utan motivering omdefiniera organisationens grundval, att praktisera revisionism. Gonzalo har dessutom aldrig utvecklat eller sammanfattat maoismen, endast reviderat den. Thomas Berg har visat gonzalismens revisionistiska innehåll i artikeln ”Gonzalism: en ”vänster”-revisionistisk avvikelse” [https://arbetarforeningen.se/?p=419]  När ordet ’revisionist’ används av KF(gonzalisterna) är betydelsen omdefinierad att betyda: ”avviker från Gonzalos tänkande”. Detta är de typ av förvirrande användning av ord som Deng Xiaopings kapitalistfarar-gäng använde för att förvirra ärliga kommunister. Vilket för oss till……


Att förena, inte splittra
 

KF (gonzalisterna) splittrade organisationen på något som man kallade en ”Enhetskonferens”, utan att med ett ord beröra den politiska linje, en genuint marxist-leninistisk-maoistisk linje, som beslutades  2019, på en faktisk enhetskonferens. Inga ord kan dölja ett sådant ruttet agerande.

Då debatten om gonzalismen intensifierades under hösten föreslog ledande kamrater att ämnet skulle studeras under ett års tid för att organisationen på ett ordnat sätt skulle kunna ta ställning. Detta är söka enhet. Men splittrarna var inte intresserade, de hade redan sina marschordrar genom sin fraktionsverksamhet. Hela situationen luktar faktiskt av den trotskistiska praxisen av entrism. Om det faktiskt är på detta vis kan jag inte avgöra. Dock måste det klargöras hur Brasiliens Kommunistiska Parti(Röd Fraktion) har agerat. Vad som är höjt över allt tvivel är att gonzalisterna under en längre tid har haft en fraktion och bedrivit splittringsverksamhet. Man försvarar t.o.m förfarandet genom det genomfalska  gonzalistiska påhittet om en ”röd” fraktion.


Att vara öppen och uppriktig och inte delta i intriger och konspirationer
 

Gonzalisterna har varit allt annat än uppriktiga. Man har de facto vägrat att bemöta kritiska artiklar publicerade på kommunisten.nu . Hade man varit ärliga och strävat efter enhet hade man ansträngt sig att politiskt bemöta, till exempel Thomas Bergs artikel ”Gonzalism: en ”vänster”-revisionistisk avvikelse”. Att sedan tre dagar innan ett avgörande möte, lägga fram ett förslag som totalt vänder uppochner på föreningens inriktning utan att ens politiskt motivera detta, visar definitivt på KF(gonzalisterna)s revisionistiska  karaktär. Deras teori om ”röd fraktion” bekräftar bara hur revisionister organisatoriskt beter sig. Med en rutten politik återstår endast organisatoriska medel.

’Våra’ gonzalister har en klar antimaoistisk linje, inte bara politiskt, utan som vi sett ävenorganisatoriskt, som går emot alla riktlinjer för hur motsättningar inom en maoistisk organisation hanteras. Det påminner en del om 1968 års rödgardister. Tyvärr blir dom nog lite långvarigare än då, med en internationell organisation  bakom sig. Men … en organisation som föds med en tradition av att inte kunna hantera politiska motsättningar, blir vidöppen för nya splittringar, vilket kan leda till att många tappar sugen och passiviseras. ”Ett delar sig i två”. Gonzaliasterna har genom sina metoder utvecklat en motsättning inom organisation till antagonistisk, och lyckats i sin splittringsverksamhet. Men nu  står de inför  det  faktum att inte alla inom KF(gonzalisterna) är lika ivriga anhängare av gonzalo. Inte alla är beredda att ”ovillkorligen”underkasta sig Perus Kommunistiska Parti och Brasiliens kommunistiska parti – Röd fraktion, utan håller bara med gonzalisterna i enstaka eller ett fåtal frågor. Så frågan blir nu för  splittrarna hur dessa motsättningar skall ”lösas”. Ett delar sig fortfarande i två. Hur länge kan KF(gonzalisterna)  hålla samman då man bevisligen saknar vilja och förmåga att diskutera politik med oliktänkande?

/ Masi

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Captcha loading...