Kräv frigivande av doktor GN Saibaba!

Denna text är en översättning. Kommunistiska Arbetarföreningen stödjer frisläppandet av Saibaba och andra politiska fångar som fängslats av den reaktionära indiska staten.


 

Vi är Campaign Against State Repression (CASR), en paraplyorganisation med över 35 organisationer i New Delhi, Indien. Vi bedriver kampanjer mot förtryck av demokratiska rättigheter och medborgerliga friheter och kämpar för frigivning av politiska fångar. Vi vill informera er om den senaste tidens händelser i det påstådda fallet med dr G N Saibabas påstådda “maoistkopplingar”. I korthet kan man säga att Bombay High Court frikände dr G N Saibaba och fem av hans kamrater, nämligen Prashant Rahi (journalist), Hem Mishra (kulturaktivist) och stamfolk – Vijay Tirki och Mahesh Tirki. En person, Pandu Narote, en adivasiaktivist, frikändes också postumt från alla anklagelser. Han dog i augusti månad på grund av att fängelsemyndigheterna och staten medvetet försummat att ge honom tillräcklig medicinsk vård. Det var ett dödsfall som skedde i förvar, precis som för den åttioårige fadern Stan Swamy, en framstående människorättsförsvarare i Indien. Redan dagen efter att Bombay High Court hade frikänt dr G N Saibaba och andra för deras påstådda kopplingar till maoisterna, vände sig delstatsregeringen i Maharashtra till Indiens högsta domstol och bad att få upphäva frikännandet. Högsta domstolen tillsatte en särskild domstol på en helgdag, vilket är ovanligt och endast görs i fall där rätten till liv och personlig frihet skadas på ett oåterkalleligt sätt.

Högsta domstolen har låtit fallet behandlas på en helgdag för att begränsa frisläppandet av Dr. G N Saibaba, en person med 90 % fysiska funktionshinder och andra allvarliga hälsoproblem. Högsta domstolen upphävde Bombay High Courts beslut om frikännande av Saibaba och andra. Högsta domstolens bänk fortsatte till och med att konstatera att hjärnan är farligare i sådana fall som rör maoister och att det inte är nödvändigt med direkt inblandning, vilket skapar ett farligt prejudikat för de många “konspirationsfall” som staten registrerar mot sina oliktänkande. Detta har fördömts av olika delar av det indiska samhället, däribland pensionerade domare, journalister, advokater, intellektuella, studenter, lärare och flera andra, eftersom det inte finns någon solid anledning till att upphäva frikännandet.

Det är viktigt att nämna att dr G N Saibaba är en människorättsförsvarare och har gått i spetsen för att leda “Forum mot krig mot folket”, ett forum för olika demokrater, progressiva, lärare och medborgarrättsförsvarare som har gått samman för att kämpa mot och avslöja den indiska statens folkmordsmässiga militära operation kallad “Green Hunt” mot adivasierna (stamfolket) i namn av att bekämpa de maoistiska rebellerna i centrala och östra Indien. Han förespråkade daliternas, adivasiernas och religiösa minoriteters rättigheter i Indien. Han kämpade mot de multinationella bolagens uppenbara landgrabbing av folkets resurser med stöd av imperialistiska krafter. Nu har Operation Green-Hunt antagit en mer brutal och mångfasetterad form och är känd som “Operation SAMADHAN- Prahar”, återigen i namn av kampen mot maoisterna. Vi har sett hur den auktoritära regeringen under ledning av Narendra Modi har blivit alltmer fascistisk. Attackerna mot daliter, adivasier, muslimer, kristna, sikher och andra missgynnade grupper i Indien ökar. Den indiska regeringen trampar med järnhand på de förtryckta och exploaterade massornas och olika andra nationaliteters demokratiska rättigheter, som kashmirierna, assameserna, nagas och manipurierna. För att motverka denna våg av ständiga arresteringar av intellektuella, aktivister för demokratiska rättigheter, studenter, journalister och advokater enligt de drakoniska antiterrorlagarna och för att kräva omedelbar frigivning av dr G N Saibaba och flera andra politiska fångar som sitter fängslade, kommer vi i Campaign Against State Repression att hålla en konferens i New Delhi den 5 december 2022. Vi vill bjuda in dig att delta i vår uppskattade panel av pensionerade domare, seniora advokater, akademiker och offentliga intellektuella från Indien, för att framföra dina åsikter om den växande auktoritära regimen och trampandet på demokratiska rättigheter och kräva att dr G.N. Saibaba och andra släpps fria. Om det inte är möjligt för er att delta, skulle ett videomeddelande med krav på omedelbar frigivning av dr G.N. Saibaba och andra politiska fångar som sitter i olika fängelser i Indien vara till stor hjälp. Vi väntar på ert svar. Tack!

Campaign Against State Repression (CASR)

Skicka stöduttalanden till  smarana2022@protonmail.com!

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Captcha loading...