Kommunistiska partiets ställningstagande för den kinesiska socialimperialismen

I Proletären, publicerad ca 18/1, har man upplåtit en helsida åt den kinesiske ambassadören att sprida sin politik under rubriken ”Kina vill bidra till fred i världen”. Detta är något nytt, men det är knappast någon tillfällighet eller olycksfall i arbetet, utan måste vara genomtänkt. Det är allvarligt att man på detta sätt ger plats åt en socialimperialistisk makt. Det betyder att Kommunistiska partiet (K) nu inte kan betraktas som antiimperialistiskt. Man har ytterligare grävt ner sig i revisionismens träsk.

Då en organisation som kallar sig ”kommunistisk” upplåter en helsida åt ett imperialistiskt lands ambassadör får det en särskild betydelse i dagens värld. I detta fallet är det Kina, men tänk om man låter USA:s eller Rysslands ambassadörer breda ut sig på samma sätt, för att inte tala om det imperialistiska Sveriges utrikesminister? Betydelsen blir att stödja ett imperialistiskt block mot ett annat. Det ruttna i en sådan politik avslöjade Lenin grundligt inför första världskriget. Det låg till grund för kommunisternas brytning med den chauvinistiska Andra internationalen och senare upprättandet av den Kommunistiska Internationalen – Komintern.

Proletären låter en representant för ett imperialistiskt block att sprida sin politik utan några kommentarer. Kina är idag inte vilket imperialistiskt land som helst. Dess politik grundar sig på den kontrarevolutionära kuppen mot det socialistiska Kina efter Mao Zedongs död 1976. Kina har förvandlats till en imperialistisk stat, en nybliven supermakt på uppåtgående. Både USA:s imperialistiska block samt det kinesisk-ryska blocket förbereder sig för ett omfördelningskrig. Vi lever i en förkrigstid där blocken på olika områden söker fördelaktiga positioner. Naturligtvis försöker Kina att sprida sin kontrarevolutionära och imperialistiska propaganda i Sverige. Man har tydligen kommit över en lämplig och villig ”megafon” i K.

Att K erbjuder utrymme åt de kinesiska socialimperialisterna är särskilt skamligt eftersom det revisionistiska KKP utövar ett fascistiskt förtryck mot arbetare och revolutionärerna i sitt eget land. Unga revolutionärer, som vågar kämpa för att återinföra socialismen i Kina, fängslas, tvingas till falska erkännanden, misshandlas, förnedras och försvinner utan spår. Detta var fallet för många unga maoister som försökte organisera arbetare på företaget Jasic. Se vidare: https://newbloommag.net/2019/01/29/jasic-student-arrests/

K är i ett utsatt läge. Det är ett parti i ideologisk och politisk förruttnelse med lågt och minskande stöd efter flera splittringar under sena 2010-talet. Lägg därtill deras tidning Proletärens utsatta ekonomiska läge då det statliga bidraget på över 3 miljoner kraftigt kommer att minskas eller helt dras in. Har man sen inte förtroende för att ens egna reformistiska politik skall blomstra i socialdemokratins och vänsterpartiets skugga – kan ett närmande till den kinesiska imperialismen vara oemotståndligt.

Bakgrund

Kommunistiska partiet (K), bildades ursprungligen som KFML(r) 1970 och har sedan dess ständigt vacklat mellan vänster- och högeravvikelser. Organisationen påstod sig från början stå på Mao Zedongs tänkandes grund. Man frångick detta under mitten och slutet av 1970-talet, och frånsade sig därmed den vetenskapliga socialismen och ens möjligheten att förstå kommunismens nödvändighet. K påstår sig ha ”gjort upp med maoismen”, när partiet egentligen närmade sig Chrustjov-revisionismen som omvandlade Sovjetunionen från ett socialistiskt land till ett statskapitalistiskt land under ledning av ett korrupt byråkratborgerskap. K är ett parti i total ideologisk degenerering, vilket observerades när olika nyfascistiska lokalpartier splittrades från partiet 2018. Ännu på kongressen 2024 har man inte lyckats samla sig till några politiska slutsatser och en analys av denna händelse där en majoritet av partistyrelsen lämnade organisationen. Räddningen för K som organisation var att oppositionen inte var enad sinsemellan. Detta är ett resultat av K:s ideologiska förruttnelse, låga medlemskrav och låg ideologisk skolning. Dessutom har K ett öppet medlemskap och serverar sina medlemmar på silverfat till kommunismens fiender. Alla representanter på kongressen 2024 presenteras på fotografier och den nya partistyrelsen presenteras likaså. Det ger uttryck för en barnatro på kapitalisternas ”godhet”, men har ingenting med verkligheten att göra. Ett revolutionärt parti måste skydda sina medlemmars identitet om partiet illegaliseras, samtidigt som ett fåtal är öppna representanter.

Mer om K

https://arbetarforeningen.se/vad-var-kpmlrs-uppgorelse-med-maoismen-vard/

https://arbetarforeningen.se/en-kommentar-till-anders-carlssons-uppgorelse-med-maoismen/

Mer om Kinas imperialism

https://www.parabol.press/ja-kina-ar-en-imperialistisk-stormakt-och-kommer-ga-om-usa/

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Captcha loading...