Hamnarbetarnas medlemsomröstning avslutad – kvalificerad majoritet för att använda konfliktvapnet

2023-06-22 Pressmeddelande

”På onsdagseftermiddagen den 21 juni avslutades Svenska Hamnarbetarförbundets nationella medlemsomröstning avseende årets avtalsrörelse.

Medlemmarna tog ställning till om fackförbundet skulle anta arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnars bud om ett nytt kollektivavtal, eller ge förbundsstyrelsen mandat om att varsla om stridsåtgärder. Omröstningen var formulerad som en öppen frågeställning, där förbundsstyrelsen inte förordade något av alternativen.

Utfallet blev emellertid tydligt. Sextioåtta procent av de röstande stödde förslaget om att varsla om stridsåtgärder. Hamnarbetarförbundets förbundsstyrelse har därför fått ett tydligt mandat att använda konfliktvapnet för att försöka få till ett bättre förhandlingsresultat.

– Konfliktfrågan handlar om att arbetsgivarsidan vill ha igenom en inskränkning av LAS avseende rätten till återanställning för hamnarnas behovsanställda. Våra “extringar” eller “blixt” befinner sig redan i en närmast rättslös position, trots att många av dem jobbat på kajen i åratal. Många medlemmar vill inte acceptera fler villkorsförändringar om vi inte samtidigt får till facklig introduktion och en social fond som kan förbättra extringars tillgång till rehabilitering om de blir allvarligt skadade eller sjuka, förklarar förbundsordförande Martin Berg.

– Våra medlemmar vet att de ekonomiska avtalsbitarna som lön och semester redan är upplåsta, eftersom arbetsgivarorganisationen skyndade sig och lyckades teckna ett nytt avtal med ett annat fackförbund innan fredsplikten löpt ut. Enligt svensk rätt behöver arbetsgivarna bara följa anställningsvillkoren i det först ingångna avtalet, så vi får samma reallönesänkningar som alla andra under de kommande åren, avslutar Berg. ”

Kommentar: Beslutet att genomföra en medlemsomröstning är unikt. Trots att förbundsledningen inte har propagerat för att medlemmarna ska rösta för konflikt har en stor majoritet (68%) av medlemmarna röstat för stridsåtgärder.

Hamnarbetarförbundet är ett lite men kämpande fackförbund med stort inflytande för de vanliga medlemmarna. Krav på beslutande medlemsomröstningar är viktiga i kampen för att ta tillbaka makten över fackföreningarna.

 

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Captcha loading...