torsdag, maj 23, 2024

Global klimatkatastrof eller ett nytt samhällssystem?

  • Vi bevittnar idag en snabb ökning av regionala miljökatastrofer
  • Vi står inför en överhängande risk för kollaps av världshaven
  • Vi ser hur regionala ekosystem förstörs och hur tusentals arter utrotas
  • Vi ser en hänsynslös överexploatering av naturens resurser
  • Avfall sprids och förgiftar miljön över hela jorden
  • Kärnkraften utgör ett latent hot
  • Den globala uppvärmningen hotar hela vår existens

Samspelet mellan alla dessa faktorer påskyndar hotet om global miljökatastrof.

Det internationella kapitalistiska produktionssystemet förstör de globala ekosystemen och utgör ett växande hot mot den mänskliga existensen.

De stora kapitalistiska företagen och dess regeringar är fullt medvetna om att denna katastrof kan drabba jorden.

Men över hela världen växer protesterna mot den pågående miljökatastrofen. Världens folk vill inte gå under i en global miljökatastrof – och en sådan går att undvika – det är inte oundvikligt öde. Det strategiska målet – ett fritt samhälle utan exploatering och förtryck kan inte uppnås utan att den globala miljökatastrofen förhindras.

Miljöfrågan har blivit en fråga om det kapitalistiska systemets vara eller inte vara och är en central fråga i klasskampen. Kapitalismen drivs av strävan efter maximal vinst, vilket leder till anarki i produktionen där alla försöker producera så mycket varor som möjligt. Kortsiktiga profitintressen väger alltid tyngre för kapitalisterna än de globala miljöfrågorna.

Miljöfrågorna kan bara lösas med ett socialistiskt samhällssystem som inte drivs av kraven på maximal profit utan bygger på en planerad ekonomisk utveckling som står för jämlikhet och ekologisk balans.

En framgångsrik miljökamp kan bara vara möjlig om den förenas med kampen mot det kapitalistiska systemet och för en socialistisk revolution.

Stoppa den globala miljökatastrofen!

Kämpa för socialismen!

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Captcha loading...