lördag, mars 2, 2024

Det fanns flera gäng inom ledningen för Kinas Kommunistiska Parti under Mao Zedongs sista år

Den 3 maj 1975, d.v.s drygt ett år före sin död, deltog Mao Zedong på ett möte med medlemmar från Politbyrån. Hans samtal med dem spelades in eller nedtecknades stenografiskt och har nyligen publicerats i Red Paper[1] under rubriken Ordförande Maos samtal med medlemmar i politbyrån som var i Beijing. Detta samtal visar flera saker:

För det första att Mao Zedong var vid sina ”fulla sinnens bruk” 1975. Det finns nämligen en teori att det inte var Mao Zedong inte formulerade trevärldar-teorin 1974, eftersom han var oförmögen att fatta sådana beslut vid den tidpunkten. Detta är alltså nonsens. Problemet med trevärldar-teorin var att det var ett strategiskt koncept för att bekämpa de båda supermakterna, USA och det socialimperialistiska Sovjetunionen – och inget program för världsrevolutionen. Detta koncept var tvunget att tillämpas olika av ett statsbärande kommunistisk parti som Kinas Kommunistiska Parti och revolutionära kommunistiska partier, som ännu inte erövrat statsmakten. Många maoistiska partier förstod inte den distinktionen, särskilt efter Mao Zedongs död. Det finns ingen känd text, annat än samtalet med Kenneth Kaunda, där Mao Zedong utvecklar sin syn. Men de partier, som inställde den inhemska klasskampen mot den härskande klassen till förmån för kampen mot supermakterna, bär det fulla ansvaret för denna vantolkning.

För det andra använde Mao Zedong verkligen beteckningen ”de fyras gäng”. Men som fotnoten [2]visar talade han också om ”de tres gäng” och två andra gäng.

Slutligen visar samtalet att Mao Zedong var allvarligt bekymrad över tillståndet i partiledningen, vilket markerades med följande ord:

”Vad jag har talat om är stabilitet och enhet, dogmatism, empiricism, revisionism och också om behovet av att kritisera den borgerliga rätten. Rusa inte iväg; den som rusar iväg kommer att falla (ordförande Mao gör en handrörelse). Splittra inte – enas. Praktisera marxism-leninism, inte revisionism. Enas, splittra inte. Var öppen och ärlig, och intrigera och konspirera inte. Fungera inte som ett fyras gäng, gör det inte mer, varför fortsätter ni? Varför inte enas med de fler än 200 medlemmarna i centralkommittén?”

 


[2] Fotnoten hämtad från Red Paper: Ordförande Maos omnämnande av de ”fyras gäng” bleev den s.k källan till Hua Guofengs anklagelse mot de fyras gäng. Anmärkningen här har nästan allmänt förståtts som riktad mot Jiang Qing, Zhang Chunqiao, Yao Wenyuan och Wang Hongwen. Medan det inte finns någon klargörande not i översättningen  på vilka denna anmärkning syftar, kan vi konkludra att den refererar till dessa fyra revolutionärer grundat på  Zhang Chunqiaos anmärkning som finns i “Third Materials on the Criminal Deeds of Wang, Zhang, Jiang, and Yao edited by Hua Guofeng” 《材料之三: “Beträffande ordförandes instruktioner att inte bilda ett fyras gäng, följdes detta säkerligen med bestämdhet, eftersom detta mest troligt skulle leda till att enhet framgångsrikt skulle kunna uppnås”. Zhang Chunqiao strök över denna fras, vilket indikerade att han inte ansåg att de fyra utgjorde den fraktionistiska  klick som Deng Xiaoping anklagade dem för att vara. ”Åtminstone lade vi inte en ytterligare en börda på ordföranden.” http://bannedthought.net/China/MaoEra/GPCR/Chinese/RegardingProofOf TheCrimesOfG4-CCP-CC-1976-12-10. pdf. Ordförande Mao kritiserade på ett annat ställe Zhou Enlai, Ye Jianying, och Li Xian’nian som ett de ”tres gäng”. Hua vågade aldrig nämna denna punkt. Ordförande Mao kritiserade också Huas Hunangäng (inklusive Zhang Huaping och andra) och Ye Jianying’s Guangdonggäng senare i detta samtal..

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Captcha loading...