MF (tidskrift)

Det finns två felaktiga linjer i fråga om synen på valen och parlamentarismen

”För att kunna leda proletariatet och det arbetande folket i revolution, måste de marxist-leninistiska partierna behärska alla kampformer och vara i stånd att övergå...

Kommunisterna och den nationella frågan

Denna artikel föranleddes av Fredrik Perssons-Lahusens artiklar på kultursidan i Aftonbladet den 10 juni och 8 juli 2015. Hans artiklar förordade en verkningslös plakatpolitik,...

Stackars Mao Zedong, som inte ens var maoist

Detta är ett svar på artikeln Maoismen är ingen ”etikett” av kamrat Ragnar Röed i Marxistiskt Forum nr 1/2018. Vad menas med en etikett? Redan rubriken...

Teser om kommunisterna och valen

1. Borgerlig demokrati är samtidigt borgerskapets diktatur Sverige råder borgerlig demokrati. Formellt innebär detta medborgarnas likhet inför lagen och att all makt utgår från folket....

Kan Mao Zedongs vidareutveckling av marxismen-leninismen reduceras till en katekes?

De som vill återskapa ett revolutionärt kommunistiskt parti i Sverige måste bygga på den vetenskapliga socialismen, som den framför allt har utvecklats av Marx/Engels,...

Görs revolution utifrån etiketter?

I ett dokument från Perus Kommunistiska Parti (Sendero luminoso) första kongress 1988 skriver partiet: ”Medan marxismen-leninismens allmänna giltighet har erkänts, har inte maoismen uppnått ett...