Arbetarna bär bördan: 7 års löneökningar borta

Inflationen i landet fortsätter att nå allt högre siffror. Inflationen för augusti var 9,0 %, den högsta siffran på nästan 30 år.[i] Det imperialistiska världssystemet inneboende instabilitet, som endast medför krig och konflikter, och som idag i Europa uttrycker sig huvudsakligen av Rysslands invasion i Ukraina och den interimperialistiska konflikten mellan å ena sidan Ryssland och EU/USA, har lett till ökade priser på spannmål, bränsle och el. Allt fler människor, speciellt de redan utsatta, har numera endast råd att köpa mat i kraftigt rabatterade affärer som Matmissionen, som drivs av Stockholms stadsmission.[ii] Detta rapporterades redan i april, och idag har läget endast blivit värre eftersom inflationen sedan dess har fortsatt att öka med runt 6-9% per månad.[iii]

Enligt Medlingsinstitutet, har inflationen lett till att de senaste sju årens reallöneökningar helt försvunnit, d.v.s. även om lönen har ökat, har priserna på varor ökat mer, vilket betyder att pengarnas köpkraft minskar. Lönen är alltså tillbaka på 2015 års nivå.[iv]

Den enda lösningen på dessa kriser är en socialistisk revolution som kan upprätta en planekonomi som utgår från människors behov. Så länge det imperialistiska världssystemet består, kommer folken över hela världen att få bära bördan av kapitalismens ständigt återkommande kriser.

[i] https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/pong/tabell-och-diagram/konsumentprisindex-kpi/inflationstakten-enligt-kpi/

[ii] https://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/v52ke5/folk-rusar-till-matmissionen-nar-matpriserna-okar

[iii] https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/pong/tabell-och-diagram/konsumentprisindex-kpi/inflationstakten-enligt-kpi/

[iv] https://www.mi.se/nyheter/2022/lonerna-okar-snabbare-men-kopkraften-minskar/

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Captcha loading...