måndag, april 15, 2024

ABF censurerar

Sedan 2002 har ABF Stockholm genomfört Socialistiskt Forum. Officiellt hävdar man att målet för arrangemanget är att ”visa på en mångfald av tankar och perspektiv från den breda vänstern för allmänheten.”  Men det socialdemokratiskt styrda ABF:s tolkning av ”bred vänster” har visat sig vara ganska smal.

Svensk-kubanska föreningen, en vänskapsförening som grundades 1966, bokades på senaste SocForum först in som arrangör för en programpunkt och med bokbord, men då ABF ”kunde konstatera att föreningen inte möter de demokratiska principer som våra regler kräver” så förändrades inriktningen på programmet och bokbordet förbjöds att delta.

Mattias Svensson, tillförordnad studieombudsman på ABF Stockholm hänvisar till ”att ett grundläggande villkor från Folkbildningsrådet är att studieförbundsverksamhet ska ’förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och för grundläggande demokratiska värderingar och får inte bedriva eller främja antidemokratisk verksamhet’. Det innebär att alla de arrangemang, föreläsningar och folkbildningsaktiviteter som ABF Stockholm arrangerar och samarrangerar behöver följa de demokratiska principerna och värderingarna.”

ABF har under många år varit en viktig samlingsplats för olika solidaritetsrörelser som har kunnat arrangera möten i ABF:s lokaler. Det är bara att konstatera att med nuvarande regler skulle varken solidaritetsrörelser med ANC i Sydafrika eller FNL i Vietnam ha fått tillstånd att hyra lokaler i ABF.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Captcha loading...