UPML: Proletärer, res er!

Proletärer, res er!

Vi publicerar här ett utdrag från Den marxist-leninistiska proletära unionen (UPML) i Frankrike. Bulletin 27/2023.

”Den 23 mars, alla på gatorna! I strejk!  För enighet i klasskampen, privat och offentligt, arbetare och bönder, unga och gamla, fransmän och invandrare till seger!

Bedrägeri och våld, är två aspekter av den så kallade “demokratiska” borgerliga staten.

Folket, som massivt mobiliserats mot pensionsreformen, lät sig inte luras av regeringens många lögner. ”

”Eftersom bedrägerierna inte var tillräckliga för att genomdriva monopolens vilja använde regeringen Borne-Macron den 16 mars 2023 återigen artikel 49.3 i konstitutionen. Finanskapitalets diktatur och den borgerliga statens repressiva roll visade sig i sin brutalitet. Denna användning av 49.3 visar den femte republikens reaktionära, antifolkliga och antidemokratiska karaktär. Den härskande klassen tvingade fram denna manöver eftersom regeringen inte hade majoritet i deputeradekammaren.”

”Detta visar regeringens och kapitalets svaghet. Det är också en seger för arbetarklassen. En fas av politisk och social kris har inletts.”

”Arbetarklassen och dess allierade måste erövra den politiska och ekonomiska makten för att organisera arbetet och samhället kring sina intressen genom att förhindra att en minoritet monopoliserar naturens rikedomar och arbetets frukter.

Den nuvarande produktivitetsnivån skulle möjliggöra ett värdigt liv under förutsättning att produktionsmedlen socialiseras. Dagens privatisering möjliggör inte en rättvisare “fördelning av de rikedomar” som produceras av arbete och natur.  Vänsterreformisterna föreslår att vi stannar kvar inom kapitalismens ramar och den borgerliga parlamentarismens institutioner. Detta är en illusion!

Målet för de arbetare som mobiliserar i dag kan inte vara att “nationalisera” företagen genom att bibehålla deras nuvarande funktionssätt som förstör både människan och naturen.

Om inte den förtryckande statsapparaten förstörs till förmån för en stat som bildas av arbetarna i kampen för den sanna socialismen, kommer kapitalismen att fortsätta att driva mänskligheten mot barbari, från den ena ekonomiska krisen till den andra, mot en ekologisk katastrof och mot det tredje världskriget.

Låt oss inte censurera oss själva! Låt oss göra det omöjliga i dag till verklighet i morgon! Oavsett om du är arbetare, anställd, lärare eller bonde kommer framtiden att vara vad du gör av den tillsammans med dina kamrater, kollegor och vänner. Var solidarisk och organisera dig sedan i en fackförening eller i en revolutionär organisation som vår!

Vid varje demonstration måste arbetarnas och deras allierades önskan om en social revolution uttryckas ännu starkare.

Stöd till de strejkande, inga gåvor till monopolen

Störta av den borgerliga diktaturen.

I dag konfronterar de exploaterade klasserna i miljontals finanskapitalet och de regeringar som tjänar det över hela världen: i Storbritannien, Tyskland, Italien, Grekland, Peru, Iran … Ibland med framgång, och framför allt – vilket är en tillgång för framtiden – genom att höja sin medvetande- och organisationsnivå.

UPML är medlem i ICOR (International Coordination of Revolutionary Parties and Organisations), vi står sida vid sida med de folk som kämpar mot förtrycket från sin borgarklass, oavsett om de är ryska och ukrainska, palestinska och kurdiska eller afrikanska. Alla de exploaterade klassernas kamp måste få vårt stöd, i första hand arbetarnas kamp mot den franska imperialismen.

När det gäller kampen mot pensionsreformen måste vi avslöja den borgerliga historiens lögner om sociala revolutioner: kommunismen är inte död, eftersom den lever i varje frihetsstrid från det internationella proletariatet. Det som kollapsade i Sovjetunionen 1989 var regimen för en ny byråkratisk bourgeoisie som hade tagit makten 1956. Samma sak hände i Kina efter Maos död 1976. I sin strävan efter maximal vinst misslyckades inte de internationella monopolen med att knyta nära band till dessa nya borgerliga regimer.

Pariskommunen 1871 kunde under sina 72 dagar inte genomföra sitt program till förmån för arbetarklassen på lång sikt: återkallelse av delegater, åtskillnad mellan kyrka och stat, bidrag till de fattiga, kvinnors frigörelse etc. Den inspirerade dock många klasstrider för att förbättra levnads- och arbetsvillkoren.

Kampen mot reaktionära reformer, för progressiva reformer av arbetslivet, kan bara lyckas om den är kopplad till en kraftfull revolutionär, folklig rörelse, som i sin tur främjas av verkligt kommunistiska organisationer eller partier.

“Arbetarnas frigörelse kommer att vara arbetarnas eget verk” (K. Marx).

Tillsammans mot den internationella socialistiska revolutionen!

Tillsammans och organiserade är vi oövervinnliga!”

Den marxist-leninistiska proletära unionen

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Captcha loading...