lördag, mars 2, 2024

Arbetarklassen och den ekonomiska krisen – matpriserna

I en serie artiklar granskar Kommunistiska Arbetarföreningen hur den ekonomiska krisen slår mot arbetarklassen. Under de senaste två åren har arbetarklassen drabbats av ett historiskt tapp i levnadsstandarden. Inflation, räntehöjningar och en svag kronkurs har varit viktiga komponenter i denna utveckling. Men det går också att konstatera att företagen också ökar sina vinster. Samtidigt har LO accepterat ett löneavtal som inte på något sätt motsvarat kostnadsökningen. Arbetarna har stått tillbaka medan kapitalet har ökat sina vinster.

Under 2022 började inflationen i Sverige att stiga kraftigt. Bland annat ökade livsmedelspriserna markant och har sedan januari 2022 stigit med 23 procent. Den kraftiga ökningen är exceptionell sett till prisutvecklingen de senaste 30 åren.

Det statliga Konjunkturinstitutet publicerade nyligen två utredningar kring matpriser och hur priserna i Sverige har ökat i förhållande till näringslivets kostnader.

Konjunkturinstitutet konstaterar att ”vinstandelen och rörelsemarginalen i näringslivet som helhet varit på mycket höga nivåer de senaste åren. De stigande vinsterna i näringslivet som helhet under perioden reflekterar att priserna på de varor och tjänster som företagen producerar har ökat mer än produktionskostnaderna.”

I många fall skyller kapitalistiska företag sina prisökningar på inflation, räntehöjningar och en svag kronkurs men de statliga utredningarna konstaterar att inom handeln har såväl rörelsemarginalen som vinstandelen stigit till” historiskt höga nivåer.”

Priserna på livsmedel har till exempel ökat mer än vad som kan förklaras av de ökade kostnaderna. Sedan 2019 har de ökat med 6 procentenheter mer än vad som förklaras av högre produktionskostnader. Vinsterna har alltså ökat.

Situationen för delar av arbetarklassen är nu mycket svår. Hjälporganisationer vittnar om att många familjer trots regelbundna inkomster har det svårt att få ekonomin att gå ihop. Arbetslösa, barnfamiljer, och ensamstående med barn är extra utsatta.

Finansministern Elisabeth Svantesson kallade i våras till sig livsmedelkedjorna och vädjade till dem att sänka sina priser och pressa sina leverantörer. Svaret kom direkt i påkostade helsidesannonser i pressen där man sa ”Finansministern ho, ho, är du där?”

Livsmedelskedjorna grät krokodiltårar över sina ökade kostnader: ”Svensk livsmedelsproduktion har aldrig varit så pressad som nu. Svenska producenter av mat och dryck har sedan 2021 drabbats av extrema kostnadsökningar på allt som krävs för att producera livsmedel.” sa man. Och Svantesson blev tyst. Knäpptyst.

Så vem bryr sig då om matpriserna? Ja, det är nog så att ska priserna ner krävs det att arbetarklassen tar upp kampen mot de höga priserna. Och det är ju inget nytt, den kampen har förts i mer än hundra år men det är dags att den tar fart igen. Organisera lokala kampanjer mot handlarna och mot regeringen och kräv:

Sänk matpriserna!

Bort med de höga vinsterna!

Bort med moms på maten!

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Captcha loading...