onsdag, juli 17, 2024

Om oss - mobile

I det kapitalistiska samhället skapas samhällets rikedomar kollektivt av det arbetande folket, men samtidigt kontrolleras denna rikedom av ett fåtal kapitalister. Arbetarna har därför inget att säga till om hur fördelningen av rikedomarna som de själva skapar. I själva verket är arbetare endast slit-och-släng varor för kapitalisterna; de är endast nyttiga för att de kan arbeta i företagen för den parasitära kapitalistklassen och skapa värde för kapitalisterna.

Det råder alltså en kapitalistisk diktatur i Sverige och i världen. Endast i socialismen, ett system där arbetarna bestämmer fördelningen av de rikedomar de själva har skapat, kan det råda en äkta demokrati. Den så kallade demokratin i det borgerliga, kapitalistiska samhället, är en skendemokrati, som består i att välja de som ska förvalta kapitalisternas stat. Det går alltså bra att rösta fram vilket parti som helst, så länge som de fortsätter att upprätthålla kapitalets diktatur. När väl arbetarklassen hotar kapitalisternas makt, tillgriper kapitalisterna och deras lakejer de mest barbariska medel för att krossa arbetarklassen. Den enda lösningen för att upprätta arbetarklassens makt, d v s arbetarklassens demokrati, är en revolution. För denna revolution krävs ett kommunistiskt parti, som är arbetarklassens mest avancerade del; det är arbetarklassens förtrupp. Det kommunistiska partiet måste i Sverige samla alla revolutionära arbetare och intellektuella i kampen för socialismen och kommunismen.

Kommunistiska Arbetarföreningen ämnar ena kommunister runt om i landet för bildandet av ett revolutionärt kommunistiskt parti. Föreningen bekämpar alla former av kapitalism, imperialism, rasism och chauvinism. Föreningen strävar att uppnå ett klasslöst, kommunistiskt samhälle genom en socialistisk revolution.

Så länge det kapitalistiska samhället består kommer arbetarna alltid att förbli löneslavar, arbetslöshet och förtryck av folket alltid att råda och imperialistiska krig att föras. Vi sammanbinder därför kampen för arbetarklassens omedelbara intressen med kampen för att störta borgarklassens diktatur och upprätta proletariatets diktatur, d v s arbetarklassens stat. Kampen för socialismen kan endast föras i etapper. Kampen för folkets dagskrav stärker arbetarklassen och försvagar den härskande borgarklassen. Arbetarklassen och folket har aldrig fått något och kommer aldrig att få något som vi inte i kamp har tilltvingat oss från kapitalisterna.

 

Kommunistiska Arbetarföreningens Nyhetsbrev