måndag, mars 20, 2023

Vårdanställda uppmanar till civil olydnad

Över fyra tusen vårdanställda har undertecknat ett upprop mot Tidö-avtalets angiveriparagraf.

I uppropet skriver man bland annat:

”Den 14 oktober i år offentliggjordes Tidöavtalet – en skriftlig överenskommelse mellan regeringspartierna och Sverigedemokraterna.

Avtalet innehöll ett stort antal rasistiska och direkt antidemokratiska förslag, bland annat en kraftig minskning av antalet kvotflyktingar, internering av asylsökande, möjliggörande av grundlösa visitationer i särskilda områden, begränsning av rätten till tolk och angiveriskyldighet för vårdpersonal.

Samt utvisning av medborgare på grund av ”bristande vandel”, där prostitution, deltagande i miljöer och organisationer som ”hotar grundläggande svenska värden” och ”otvetydigt konstaterande anmärkningar i fråga om levnadssättet” ingår.

Om förslagen i avtalet genomfördes skulle det få svåra konsekvenser för de mest utsatta i samhället, något som bland annat organisationen Civil rights defenders tidigare har påpekat.”

Vi vill nu i egenskap av företrädare för vården både ta avstånd från och varna för innehållet i avtalet. Det som Tidöavtalet stipulerar kommer att få en allvarlig inverkan på både våra patienter och på vår arbetsmiljö. 

Att tvingas ange patienter utan uppehållstillstånd som söker vård innebär en etisk stress och går emot hälso- och sjukvårdslagen om jämlik vård på lika villkor för hela befolkningen.

Angiveriskyldigheten kommer, liksom begränsandet av tolkrätten, att medföra att många patienter drar sig längre för att söka vård, och därmed kommer att vara ännu sjukare när de väl kommer till vården.

Vi som vårdpersonal vägrar sitta tysta medan landets regering föreslår förslag som kraftigt skulle komma att försämra liven och hälsan för våra patienter.

Medicin och politik hör i allra högsta grad ihop. Vi menar att vi aldrig kan bidra till någons läkning om vi samtidigt genom tystnad eller röstsedel bidrar till det strukturella våldet mot samma person. Det är en omöjlig ekvation.

Om de åtgärder som Tidöavtalet föreslår drivs igenom i sjukvården, kommer vi att begå civil olydnad och vägra ange våra patienter.”

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Captcha loading...